^Na vrh strane
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

ERASMUS+ akreditacija

ERASMUS+ akreditacija

Diseminacija aktivnosti na sednici IO ZETŠS

2022-1-RS01-KA121-VET-000063765        

 

14. maja 2023. godine održana je sednica Izvršnog odbora Zajednice elektrotehničkih škola Srbije. Jedna od tačaka dnevnog reda bila je i diseminacija ERASMUS+ projekata koje realizuju škole članice Zajednice.

Milan Kocić je kao predstavnik naše škole i projektnog tima predstavio sve aktivnosti koje su realizovane u okviru projekta koji naša škola realizuje u okviru akreditacije. Prisutni članovi IO su imali priliku da se upoznaju sa realizacijom stručne prakse koju su naši učenici sproveli u Portugaliji.

Poseta OŠ "Ljuba Nešić"

2022-1-RS01-KA121-VET-000063765        

 

U okviru promocije obrazovnih profila koje učenici 8. razreda mogu upisati u našoj školi 10. maja 2023. godine posetili smo OŠ "Ljuba Nešić" u Zaječaru.

U poseti budućim srednjošklcima su bili Milan Kocić, Kristina Barjaktarević i grupa naših učenika iz različitih obrazovnih profila  koji su učestvovali u realizaciji ERASMUS+ projekata koje je naša škola realizovala u toku ove školske godine.

Ova aktivnost imala je za cilj da pored predstavljanja obrazovnih profila pruži i dublji uvid u međunarodno iskustvo koje naša škola omogućuje učenicima kroz Erazmus+ projekte, naglašavajući važnost stručne prakse kao ključnog dela njihovog obrazovanja.

 

Predstavljanje stručne prakse u Portugaliji kolegama iz inostranstva

2022-1-RS01-KA121-VET-000063765        

 

U okviru realizacije ERASMUS+ projekta "Past Road Future Ways" u periodu od 13. do 18. marta našu školu su posetili učenici i nastavnici iz Italije, Španije, Portugalije, Poljske i Grčke. Pored njih na naš poziv priključili su nam se i direktor i nastavnici PMG "Egzarh Antim I" iz Vidina (Republika Bugarska), škole sa kojom već godinama u nazad imamo saradnju.

Jedan od radnih sastanaka nastavnika bio je prilika da Milan Kocić, nastvanik elektrogrupe predmeta i jedan od nastavnika koji je bio u pratnji učenika, predstavi kroz prezentaciju svoje iskustvo i iskustvo naših učenika u toku realizacije stručene prakse u Portugaliji.