^Na vrh strane
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Kontakt podaci

  

Tehnička škola
Kneginje Ljubice 3-5
19000 Zaječar
Tel: 019/422-876; 443-056
Tel. za roditelje: 019/443-056
Fax: 019/422-876
e-mail: skola@tsz.edu.rs
 
   
Direktor škole
Goran Stanković
Tel: 019/31 000 50
e-mail: goran.stankovic@tsz.edu.rs
 
 
Pomoćnik direktora škole
Jasmina Lilić
Tel: 019/31 000 50
e-mail: jasmina.lilic@tsz.edu.rs
Školski psiholog
Jelena Jovanović-Zarkov
Tel: 019/422 - 876
e-mail: pepsi@tsz.edu.rs
   
Sekretar škole
Tatjana Živković
Tel: 019/422 - 876
e-mail: tanja.zivkovic@tsz.edu.rs
Školski pedagog
Snežana Jovanović
Tel: 019/422 - 876
e-mail: pepsi@tsz.edu.rs
   
Šef računovodstva
Jelena Burić
Tel: 019/422 - 876
e-mail: jelena.buric@tsz.edu.rs
Referent za finansijsko-računovodstvene poslove
Anka Dimitrijević
Tel: 019/422 - 876
e-mail: anka.dimitrijevic@tsz.edu.rs
   
Referent za vanredne učenike
Maja Stojković
Tel: 019/422 - 876
e-mail: maja.stojkovic@tsz.edu.rs