^Na vrh strane
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Tehničar informacionih tehnologija

 

Informacije o obrazovnom profilu

Šifra u Konkursu: ZAZA SD 4E54S

Naziv obrazovnog profila: tehničar informacionih tehnologija

područje rada: elektrotehnika

Trajanje: 4 godine

Broj učenika koji se upisuje28

Napomena: Do školske 2023/24. godine ovj obrazovni profil upisivan je pod imenom elektrotehničar informacionih tehnologija

Ovaj obrazovni profil omogućava sticanje znanja i veština koja učenicima, nakon završetka srednje škole, omogućavaju rad u softverskoj industriji. Takođe, učenici će imati odličnu osnovu i predznanje ukoliko se odluče za nastavak školovanja.

U toku četvorogodišnjeg školovanja učenici stiču znanja o:

 • karakteristikama i funkcijama računarskog hardvera,
 • funkcijama, instaliranju i konfigurisanju operativnog sistema i dodatnog softvera,
 • o komunikacionim tehnologijama, računarskim mrežama i pasivnoj i aktivnoj mrežnoj opremi,
 • Internet tehnologijama, protokolima i korisničkim servisima,
 • kreativnom i funkcionalnom planiranju i izradi veb stranica,
 • kreativnom i funkcionalnom planiranju i izradi veb aplikacija,
 • objavljivanju veb sajtova i aplikacija na veb serveru,
 • konceptu objektno-orijentisanog programiranja,
 • projektovanju informacionih sistema,
 • kreiranju i korišćenju baza podataka, strukturi elektronskih poslovnih sistema i oblicima elektronskog poslovanja,
 • sigurnosti informacionih sistema, prevenciji i detekciji napada,
 • izradi i načinu korišćenja tehničke dokumentacije
 •  primeni osnovnih principa komunikacije i organizacije u preduzeću.

 Po završenom školovanju učenici će biti osposobljeni za:

 • instalaciju i održavanje operativnog sistema računara,
 • izradu desktop aplikacija,
 • kreiranje i razvijanje baza podataka,
 • izradu statičkih i dinamičkih veb prezentacija i veb aplikacija i njihovo implementiranje,
 • kreiranje, održavanje, ažuriranje sadržaja i proveru sigurnosti platformi za internet servise,
 • održavanje i proveru sigurnosti informacionih sistema.

Ovaj obrazovni profil omogućava sticanje znanja i veština koja učenicima, nakon završetka srednje škole, omogućavaju rad u softverskoj industriji. Takođe, učenici će imati odličnu osnovu i predznanje ukoliko se odluče za nastavak školovanja na strukovnim ili akademskim studijama.

 

 
PREGLED PREDMETA SA NEDELJNIM FONDOM ČASOVA 

 

  Opšte obrazovni predmet

1. razred

2. razred

3. razred

4. razred

1

Srpski jezik i književnost

3

3

3

3

2

Strani jezik

2

2

2

2

3

Fizičko vaspitanje

2

2

2 2

4

Matematika

3

3

3

3

5

Računarstvo i informatika

2*

 

 

 

6

Istorija

2

 

 

 

7

Geografija 2      

8

Hemija 2      

9

Likovna kultura 1      

10

Biologija   2    

11

Sociologija sa pravima građana     2  

 

  Obavezni stručni predmeti

1. razred

2. razred

3. razred

4. razred

13

Fizika 2 2    

14

Osnove elektrotehnike 3+1* 3+1*     

15

Računarska grafika i multimedija 2*      

16

Programiranje  2* 2+2*  3*  3*

17

Elektronika   3+1*    

18

Veb dizajn   2*    

19

Baze podataka   1+2*  2*  

20

Računarski sistemi     1+2*  

21

Računarske mreže i internet servisi       1+2* 

22

Veb programiranje     3* 3* 

23

Zaštita informacionih sistema       2*
24 Primenjene informacione tehnologije     6*  6*
25 Preduzetništvo       2*
26 Praktična nastava 2**       

 

Izborni predmeti

1. razred

2. razred

3. razred

4. razred

27 Građansko vaspitanje / verska nastava 1 1 1 1
28 Izborni predmet prema programu obrazovnog profila     2 2

UKUPNO

32

32

32

32

*  - nastava se realizuje kroz vežbe,

** - nastava se realizuje kroz praktičnu nastavu 

       

 

 

  Izborni predmet prema programu OP

1. razred

2. razred

3. razred

4. razred

1

Upravljanje projektima        2

2

Poslovne komunikacije**     2  2

3

Računari u sistemima upravljanja**     2 2

4

Programiranje 2D video igara       2

5

Muzička kultura**     1 1

6

Ekologija i zaštita životne sredine**     1 1

7

Izabrana poglavlja matematike     2 2

8

Istorija (odabrane teme)**     2 2 

9

Logika sa etikom**     2

10

Fizika     2 2 

 

** učenik izborni predmet bira jednom u toku školovanja      2