^Na vrh strane
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Plan upisa za školsku 2024/2025. godinu

Tehnička škola se bavi obrazovno- vaspitnim radom i stručnim obrazovanjem kadrova za sledeća područja rada: SAOBRAĆAJ, MAŠINSTVO I OBRADA METALA I ELEKTROTEHNIKA.

PLAN UPISA ZA ŠKOLSKU 2024/2025. godinu

 
PODRUČJE RADA: ELEKTROTEHNIKA  
  Obrazovni profil Šifra u Konkursu Stepen stručne spr. Br. slobodnih mesta
1. Elektrotehničar računara ZAZA SD 4E08S IV 28
2. Elektrotehničar za elektroniku na vozilima ZAZA SD 4E21S IV 28
3. Tehničar mehatronike ZAZA SD 4E26S IV 28
4. Tehničar informacionih tehnologija ZAZA SD 4E54S IV 28
       
PODRUČJE RADA: SAOBRAĆAJ  
  Obrazovni profil Šifra u Konkursu Stepen stručne spr. Br. slobodnih mesta
1. Tehničar drumskog saobraćaja ZAZA SD 4I01S IV 28
2. Vozač motornih vozila ZAZA SD 3I11S III 28
       

  

PLAN UPISA UČENIKA STARIJIH OD 17 GODINA
ZA ŠKOLSKU 2024
/2025. god
inu

 
PODRUČJE RADA: SAOBRAĆAJ  
  Obrazovni profil Šifra u Konkursu Stepen stručne spr. Br. slobodnih mesta
1. Vozač motornih vozila ZAZA SD 3I11S III 3