^Na vrh strane
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Pomoćnik direktora škole

Pomoćnik direktora škole:
Jasmina Lilić, diplomirani matematičar

Rođena u Surdulici, 28.5.1967. godine. Osnovnu školu završila u Kruševcu. Srednju školu - matematički tehničar, operator na računaru, u Zaječaru. Matematički fakultet, smer Numerička matematika i kibernetika završila u Beogradu, 1991. godine.
Od 1.9.1991. godine radi kao nastavnik u Tehničkoj školi u Zaječaru. Predavala: matematiku, geometriju, uvod u analizu, računarstvo i informatiku, računare i programiranje, programiranje.
Od 01. septembra 2014. g. imenovna na mesto pomoćnika direktora škole. 
Izvela pet generacija kao razredni starešina.