^Na vrh strane
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Obrazovni profili

 

Savremeni obrazovni profili koji svojim nastavnim planom i programom prate savremene trendove u nauci i tehnici našim učenicima pružaju dobru osnovu da nakon završetka srednje škole odmah potraže zaposlenje ili da nastave svoje školovanje.

U školi su zastupljena četri područja rada: ELEKTROTEHNIKA, MAŠINSTVO I OBRADA METALA i SAOBRAĆAJ, sa ukupno 7 obrazovnih profila i to:

Područje rada: ELEKTROTEHNIKA

Područje rada: MAŠINSTVO I OBRADA METALA

Područje rada: SAOBRAĆAJ

Da bi saznali više o svakom od obrazovnih profila potrebno je samo da kliknete na njegov naziv.