^Na vrh strane
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Učenički parlament

 

Učenički parlament je formiran septembra 2003. godine. Čine ga po 2 predstavnika iz svakog odeljenja, oko 60 članova, što zavisi od broja odeljenja upisanih na početku školse godine. Na čelu je predsednik, a u radu mu pomažu zamenik predsednika i sekretar. Učenički parlament ( u daljem tekstu UP) je usvojio sledeće dokumente: Statut UP Tehničke škole u Zaječaru, Poslovnik o radu UP, Plan rada za školsku godinu i Pravila ponašanja u školi. Učenički parlament je pristupio Uniji učeničkih parlamenata srednjih škola Srbije i sarađuje sa drugim parlamentima srednjih škola. Za 10 godina delovanja, UP je organizovao i učestvovao u brojnim akcijama, neke od tih aktivnosti i akcija su:

  • u saradnji sa Crvenim krstom u Zaječaru prikupljanje garderobe, udžbenika, igračaka za decu iz socijalnougroženih porodica,
  • učešće u akciji CK Zaječar "Jedan paketić puno ljubavi"
  • prikupljanje novca za pomoć drugovima za operacije, lečenje, za drugove čije su kuće poplavljene,
  • organizovanje humanitarnih žurki, samostalno i u saradnji sa ostalim parlamentima srednjih škola, a prikupljena sredstva su uručena Sigurnoj kući, obdaništu Oblutak i donirana u humanitarne svrhe,
  • učešće u akciji "Dan volontiranja" u preduzećima za dnevnicu,
  • učešće u projektu "Srednjoškolci za srednjoškolce",
  • organizovanje sportskih turnira, tribina, poetskih večeri, poseta pozorištu,
  • učešće u ekološkoj akciji "Očistimo Srbiju",
  • saradnja sa omladinom JAZAS-a, povodom Dana borbe protiv side, u deljenju flajera i kondoma,
  • u organizaciji Zaječarske inicijative i Nacionalne zadužbine za demokratiju, a u okviru programa Mladi za mlade, UP je, u periodu mart-maj 2013. godine, realizovao projekat "Recikliraj i ti" i u okviru njega sproveo niz aktivnosti: - štampanje flajera za promociju akcije i zahvalnica za one koji donosu elektronski otpad; promocija akcije na društvenim mrežama i na lokalnim medijima; postavljanje štanda u centru grada, kada su građani donosili elektronski otpad; izrada ručne prese za presovanje limenki u radionicama škole; klasifikacija prikupljenog otpada, od koji su neki predmeti našli primenu u nastavi, kao nastavno sredstvo; prikupljanje limenki na ulicama i izletištima; prodaja prikupljenog otpada;organizovanje sportskih takmičenja.

 

 

 

Mnoge inicijative koje je pokrenuo UP su realizovane: postavljanje belih tabli i čiviluka u učionicama i klupa u hodnicima škole.

Učenici imaju pozitivan stav o važnosti UP jer imaju pravo da daju predloge i ideje koje će biti razmotrene i realizovane i time doprinose stvaranju atmosfere u kojoj se bolje radi, a boravak u školi je lepši i sigurniji.
Kontinuitet u radu UP, mnoge sprovedene akcije i pokrenute inicijative doprinose osnaživanju uloge UP, a učenički aktivizam je postajo važan faktor u funkcionisanju škole.