^Na vrh strane
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Raspored polaganja

Maturski i završni ispiti školske 2023/2024.g. (avgustovski ispitni rok)

Potrebna dokumenta za prijavljivanje maturskih i završnih ispita

1. Prijava za polaganje maturskog - završnog ispita (kod razrednog starešine)
2. Zapisnik o polaganju maturskog - završnog ispita (kod razrednog starešine)
3. Svedočanstva iz 1., 2., 3. i 4. razreda (za maturski ispit) - 1., 2. i 3. razreda (za završni ispit)
4. Izvod iz matične knjige rođenih

 

Raspored polaganja maturskih i završnih ispita

Završni ispiti

28.6.2024. (petak) do 12.45 sati  - Prijavljivanje učenika za polaganje završnog ispita (u sekretarjatu škole)

22.8.2024. (četvrtak) do 12.45 sati  - Prijavljivanje učenika za polaganje završnog ispita (u sekretarjatu škole) - za učenike koji polažu popravne ispite u avgustovskom ispitnom roku

26.8.2024. (ponedeljak) u 08.00 sati - Radni zadatak 1 - upravljanje motornim vozilom

27.8.2024. (utorak) u 8.00 - Radni zadatak 2

30.8.2024. (petak) u 12.00 sati - Uručivanje diploma učenicima

 

 

Maturski ispit

28.6.2024. (petak) do 12.45 sati  - Prijavljivanje učenika za polaganje završnog ispita (u sekretarjatu škole)

22.8.2024. (četvrtak) do 12.45 sati  - Prijavljivanje učenika za polaganje završnog ispita (u sekretarjatu škole) - za učenike koji polažu popravne ispite u avgustovskom ispitnom roku

30.8.2024. (petak) u 12.00 sati - Uručivanje diploma učenicima

 

Zajednički deo maturskog ispita

23.8.2024. (petak) u 8.30 č. - srpski jezik i književnost - izrada pismog maturskog zadatka

 
Posebni deo maturskog ispita
(test za proveru stručno-teorijskih znanja i maturski praktičan rad)

 

 

E-41 - elektrotehničar računara
Test za proveru stručno-teorijskih znanja
28.8.2024. (sreda) u 10.00č.  
   
Maturski praktičan rad  
26. i 27.8.2024. u 8.00 - po posebnom rasporedu
   
E-42 - elektrotehničar za elektroniku na vozilim
Test za proveru stručno-teorijskih znanja
28.8.2024. (sreda) u 10.00č.  
 
Maturski praktičan rad
26.8.2024. u 8.00 - po posebnom rasporedu
 
E-43 -tehničar mehatronike
Test za proveru stručno-teorijskih znanja
28.8.2024. (sreda) u 10.00č.  
   
Maturski praktičan rad
26. i 27.8.2024. u 8.00 - po posebnom rasporedu
 
E-44 -elektrotehničar informacionih tehnologija
Test za proveru stručno-teorijskih znanja
28.8.2024. (sreda) u 10.00č.  
   
Maturski praktičan rad
26. i 27.8.2024. u 8.00 - po posebnom rasporedu
 
S-41 - tehničar drumskog saobraćaja
Test za proveru stručno-teorijskih znanja
28.8.2024. (sreda) u 10.00č.  
   
Maturski praktičan rad
26.8.2024. u 8.00 - po posebnom rasporedu