^Na vrh strane
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

ERASMUS+ akreditacija

ERASMUS+ akreditacija

Poseta OŠ "Ljuba Nešić"

2022-1-RS01-KA121-VET-000063765        

 

U okviru promocije obrazovnih profila koje učenici 8. razreda mogu upisati u našoj školi 10. maja 2023. godine posetili smo OŠ "Ljuba Nešić" u Zaječaru.

U poseti budućim srednjošklcima su bili Milan Kocić, Kristina Barjaktarević i grupa naših učenika iz različitih obrazovnih profila  koji su učestvovali u realizaciji ERASMUS+ projekata koje je naša škola realizovala u toku ove školske godine.

Ova aktivnost imala je za cilj da pored predstavljanja obrazovnih profila pruži i dublji uvid u međunarodno iskustvo koje naša škola omogućuje učenicima kroz Erazmus+ projekte, naglašavajući važnost stručne prakse kao ključnog dela njihovog obrazovanja.

 

Predstavljanje stručne prakse u Portugaliji kolegama iz inostranstva

2022-1-RS01-KA121-VET-000063765        

 

U okviru realizacije ERASMUS+ projekta "Past Road Future Ways" u periodu od 13. do 18. marta našu školu su posetili učenici i nastavnici iz Italije, Španije, Portugalije, Poljske i Grčke. Pored njih na naš poziv priključili su nam se i direktor i nastavnici PMG "Egzarh Antim I" iz Vidina (Republika Bugarska), škole sa kojom već godinama u nazad imamo saradnju.

Jedan od radnih sastanaka nastavnika bio je prilika da Milan Kocić, nastvanik elektrogrupe predmeta i jedan od nastavnika koji je bio u pratnji učenika, predstavi kroz prezentaciju svoje iskustvo i iskustvo naših učenika u toku realizacije stručene prakse u Portugaliji.

Naši učenici na stručnoj praksi u Portugaliji

2022-1-RS01-KA121-VET-000063765        

Erasmus+ stručna praksa Tehničke škole Zaječar, koju realizujemo u okviru Akreditacije ključne oblasti 1 ERASMUS+ programa, pružila je nezaboravno iskustvo učenicima, učenicama  i nastavnicima. Tokom dvonedeljnog boravka u Bragi, Portugalija, učesnici (15 učenika i 3 nastavnika pratioca) su se upustili u intenzivni program koji je kombinovao rad u renomiranim kompanijama s izletima u gradove Porto i Lisabon. Ova praksa nije samo unapredila njihova stručna znanja već je i ojačala međunarodnu dimenziju njihovog obrazovanja. Ovde je prikazan pregled aktivnosti i događaja koji su obeležili svaki dan, ističući ključne momente njihovog profesionalnog i ličnog razvoja.

 

Dan 1: Putovanje i dolazak 8.1.2023.
Prvi dan putovanja bio je ispunjen uzbuđenjem i pripremama. Učesnici su se okupili u školi, gde su proverili sve potrebne dokumente i opremu za put. Nakon emotivnog rastanka sa roditeljima, krenuli su kombijem za Budimpeštu ka aerodromu odakle su imali let za Porto. Let je protekao bez problema, a po sletanju, BragaMob tim srdačno dočekao učenike i nastavnike. Organizovan je udoban prevoz do hotela Joao XXI u Bragi, gde je bio organizovan smeštaj.

Dan 2 - 12: Stručna praksa

Drugi  dan boravka obeležio je početak profesionalnih aktivnosti. Učenici su započeli desetodnevni rad u različitim kompanijama u Bragi uz podršku svojih mentora u kompanijama i nastavnika pratilaca. Svaka kompanija pružila je jedinstvene izazove, uključujući tehnički pregled vozila i logistiku, popravku elektronike, obradu metala i upravljanja CNC mašinama, pružanje usluga konkretnih softverskih rešenja i servisa računara i računarske opreme.

   
   

Vikend: Izleti u Porto i Lisabon
Vikend je bio rezervisan za istraživanje i upoznavanje portugalskih gradova. U subotu su posetili Porto, a nedelja je bila posvećena Lisabonu. Učesnici su istraživali lokalnu kulturu, istoriju i atrakcije, proširujući svoje horizonte.

 

 

Radni Dan nastavnika pratioca: Praktična Organizacija i interakcija
U toku svakog radnog dana, tim agencije BragaMob je nastavio pružati sveobuhvatnu podršku. Organizovan je prevoz učenika do radnih mesta, a komunikacija sa učenicima i mentorima bila je stalna. Nastavnici su se sastajali sa kolegama iz BragaMob organizacije, razmenjujući iskustva i stručna znanja.

Svaki radni dan bio je fokusiran na dalji profesionalni razvoj učesnika. Učenici su imali priliku unaprediti svoje veštine i sticanje novog znanja kroz rad u internacionalnom okruženju. Nastavnici su delovali kao mentori, podržavajući učenike u suočavanju sa izazovima i postizanju ciljeva.

 

Poslednji Dan: Sertifikati i povratak
Poslednji dan bio je vreme za formalno priznanje učenika za njihove napore. Na svečanom ručku, učenici su dobili sertifikate za uspešno završenu praksu. Emotivni oproštaj od kolega i domaćina obeležio je završetak nezaboravnog iskustva. Potom je usledio udoban povratak kući, sa brojnim sećanjima i veštinama koje će značiti u budućim karijerama.

 

 

Ova dvonedeljna avantura obogatila je živote učenika i nastavnika, pružajući im priliku da se praktično angažuju u struci, stvaraju međunarodne veze i razvijaju ključne veštine za uspeh u budućim izazovima.