^Na vrh strane
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Pitanja i zadaci za polaganje završnog i maturskog ispita

 

 

ZAVRŠNI ISPIT - ZADACI
Vozač motornih vozila

 

 

MATURSKI ISPIT - PITANJA
Elektrotehničar računara
Elektrotehničar za elektroniku na vozilima 
Tehničar mehatronike
Elektrotehničar informacionih tehnologija
Tehničar drumskog saobraćaja

Video uputstvo za izradu praktičnog dela MI

Elektrotehničar energetike

 

NAPOMENA: Fajlovi su u pdf formatu, za otvaranje fajlova ovog tipa morate na računaru imati instaliran Adobe Acrobat Reader ili neki program koji omogućava rad sa datotekama ovog tipa.