^Na vrh strane
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Organizacija škole

Škola funkcioniše preko svojih upravnih, rukovodećih, stručnih i savetodavnih organa:

Organ upravljanja Škole je školski odbor.
Rukovodeći organ škole je direktor škole.
Stručni organi škole su:
  • Nastavničko veće
  • Odeljenjska veća
  • Stručna veća i timovi
  • Stručni saradnici
  • Pedagoški kolegijum
Savetodavni organ škole je savet roditelja.