^Na vrh strane
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Steamdive

Steamdive

Sastanak u Atouguia da Baleia (Portugal)

        
KA220-SCH - Cooperation partnerships in school education   KA220-SCH-30BA54E7

 

 
 
U dvodnevnoj aktivnosti (26. i 27, april) u Agrupamento de Escolas u mestu Atouguia da Baleia u Portugaliji, održan je sastanak u okviru projekta STEAMDIVE. Cilj ovog događaja bio je da se proceni napredak toka projekta STEAMDIVE i da se razgovara o različitim temama vezanim za upotrebu STEAM alata u obrazovanju.
 
Fokus diskusija bio je na STEAM alatima koji će pomoći u kreiranju nastavnog plana i programa (kurikuluma), koji bi imao za cilj promovisanje raznolikosti i inkluzije u obrazovanju. Učesnici sastanka istraživali su načine za integraciju STEAM alata (Nauka, Tehnologija, Inženjerstvo, Umetnost i Matematika) u nastavni plan i program, istovremeno podstičući osećaj raznolikosti među učenicima.
 
Još jedan važan aspekt aktivnosti bilo je razvijanje obrazovnog softvera. Poseban fokus bio je na dva programska rešenja: Matematikom do kubizma (Maths to Cubism - MTC) i Ogledalu raznolikosti (Mirror of Diversity - MOD). Ovi programi su osmišljeni kako bi olakšali učenje matematike i promovisali umetnički izraz učenika.
 
Učesnici sastanka diskutovali su o tehničkim aspektima razvoja softvera, kao što su kodiranje, dizajn korisničkog interfejsa i metodologije testiranja.
Diseminacija i komunikacija su takođe bili važni elementi sastanka. Učesnici su se upoznali sa strategijama efikasnog deljenja ciljeva i rezultata projekta sa širom publikom, uključujući druge nastavnike, učenike i lokalnu zajednicu.
 
Tokom ovih dvodnevnih aktivnosti, projektni tim aktivno je učestvovao u radionicama, prezentacijama i zajedničkim diskusijama. Učesnici su razmenjivali ideje, delili iskustva i identifikovali sledeće korake za projekat STEAMDIVE. Ovaj produktivan skup pružio je dragocenu priliku učesnicima da prošire svoje znanje, unaprede svoje nastavne prakse i doprinesu napretku STEAM obrazovanja u svojoj školi i lokalnoj zajednici.
 
Više informacija na: https://steamdive.eu
 
 
 
 
 
 
 
 

STEAMDIVE projekat - poziv

        
KA220-SCH - Cooperation partnerships in school education   KA220-SCH-30BA54E7

 

 
 
Pozivamo sve zainteresovane nastavnike da pogledaju prezentaciju i da ako imaju ideju kako uključiti STEAM (science, technology, engineering, art, mathematics) alate u nastavni proces u cilju pospešivanja različitosti i uključivanja svih manjinskih grupa istu proslede Projektnom timu.

Ideje koje imate možete poslati na mail Milanu Kociću ili Damiru Mihajloviću.
 
 
SteamDive Projektni tim

 

Prezentacija Steamdive (Klikni i preuzmi)

 
 

Inovativni obrazovni alati za promovisanje inkluzije i različitosti u školama - DIVERSITY IN STEAM (STEAMDIVE)

        
KA220-SCH - Cooperation partnerships in school education   KA220-SCH-30BA54E7

 

Upoznajte naš novi ERASMUS+ projekat
 

Inovativni obrazovni alati za promovisanje inkluzije i različitosti u školama - DIVERSITY IN STEAM (STEAMDIVE)

 
Inovativni digitalni alati koji promovišu inkluziju i različitost u školama su osnova projekta DIVERSITY IN STEAM (STEAMDIVE) koji finansira Erazmus+, a koji je počeo 30. decembra 2022. i imao je uvodni sastanak 9-10. februara 2023.

STEAMDIVE je pionirski projekat koji će kroz osmišljene radionice, koristeći metodu učenja kroz rad i digitalne alate, podstaći učenike da shvate suštinu različitosti i rade na socijalnoj inkluziji.
 
Nastavni materijal će se razvijati u okviru STEAM obrazovnog okvira sa fokusom na inkluziju i različitost, kako bi se postigao najbolji mogući rezultat za krajnje korisnike, učenike. Nastavnici će kreirati nastavni plan i program i aktivnosti za radionice, dopunjene naučnim podacima, likovno-umetničkom metodikom i digitalnim alatima. Sami IKT alati će se takođe zasnivati na istim obrazovnim smernicama tako da učenici uče i shvate i razumeju različitost i inkluziju kao kroz igru.
 
Projekat je u svojoj osnovi osmišljen kao predlog za inovativnu metodu u školskom obrazovanju za kreativnost i socijalnu inkluziju uz korišćenje tehnologije, nauke i umetnosti.
Kombinuje različite nastavne metode, kao što su STEAM obrazovni okvir, metoda učenja kroz rad i podučavanje kroz umetnost u cilju osnaživanja različitosti. Takođe koristi najsavremeniju tehnologiju (kao što je veštačka inteligencija za 3D predstavljanje lica i
fotorealistična sinteza video zapisa lica) u kombinaciji sa naukom i matematikom.
Inovativne karakteristike ovog projekta se zasnivaju na jedinstvenoj kombinaciji nauke, kreativnosti, umetnosti, digitalizacije i društvene svesti, praktičnih umetničkih radionica i krajnjih rezultata projekta koji povezuju tehnologiju, umetnost i znanje na jedinstven i originalan način.
 
U projektu STEAMDIVE rezultati su kombinovani, što dovodi do integrisane aplikacije koja upotpunjuje viziju povezane, otvorene i tehnološki opremljene Evrope i direktno se povezuje sa prioritetima Erazmus+ programa. Prema Strategiji EU za mlade 2019-2027,
diskriminacija na osnovu pola i dalje pogađa mnoge mlade ljude, posebno mlade žene. Treba osigurati jednake mogućnosti i pristup pravima za mlade ljude svih polova, uključujući nebinarne i LGBT+ mlade ljude. Strategija prepoznaje da obrazovanje ostaje ključ za aktivno građanstvo, inkluzivno društvo i zapošljavanje i stoga treba više da se fokusira na prenosive veštine, učenje usmereno na učenika i neformalno obrazovanje. Danas je pitanje borbe protiv diskriminacije kroz prihvatanje različitosti ključno za razvoj i moderan obrazovni sistem, ali i za društvo otvorenog uma.
 
Ovaj projekat koordinira Fondacija za istraživanje i tehnologiju – Hellas (FORTH), Grčka. Konzorcijum projekta uključuje sedam organizacija iz pet različitih zemalja:
ErasmusLearn Center Olokliriosi i 11. opšta gimnazija iz Herakliona iz Grčke, Tehnička škola Zaječar iz Srbije, Danmar Computers iz Poljske, Fondaciju za obrazovanje i pomoć Mucur Saglik iz Turske i Agrupamento de Escolas de Atouguia da Baleia iz Portugalije.
Erazmus+ ima za cilj da poveća kvalitet i relevantnost kvalifikacija i veština.
Uglavnom se radi o finansiranju ljudi za studiranje, obuku, rad ili volontiranje u inostranstvu. Takođe obezbeđuje finansiranje partnerstava između obrazovnih institucija, omladinskih organizacija, preduzeća, lokalnih i regionalnih vlasti i nevladinih organizacija, kao i podršku reformama u državama članicama za modernizaciju obrazovanja i obuke i promovisanje inovacija, preduzetništva i zapošljivosti.
 
Više informacija o projektu uskoro na sajtu projekta na adresi https://steamdive.eu