^Na vrh strane
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Vesti

Poziv za izbor učesnika stručne prakse u Portugaliji

Ako ti se sviđa podeli sa prijateljima!!!
FaceBook  Twitter  
         

Raspisan je poziv za izbor 15 učenika koji će provesti dve nedelje na stručnoj praksi u Portugaliji. U pratnji učenika putovaće i 3 nastavnika pratioca. Poziv se raspisuje u okviru akreditacije koju je škola dobila u konkursnom roku za 2022. godinu.

Tekst poziva u kome su navedene osnovne informacije o projektu, rokovima, načinu prijave i načinu izbora kandidata možete preuzeti sa linka ispod.

Tip   Naziv dokumenta Datum objave
  Poziv za učešće učenika u projektu 08.11.2022.
  Poziv za učešće nastavnika u projektu 08.11.2022.

 

ORGANIZACIJA OBRAZOVNO-VASPITNOG RADA NA POČETKU ŠKOLSKE 2022/23. GODINE - OBAVEŠTENJE ZA UČENIKE I RODITELJE/ZAKONSKE ZASTUPNIKE

Ako ti se sviđa podeli sa prijateljima!!!
FaceBook  Twitter  

U skladu sa dopisom MPNTR od 18.08.2022. godine i odluci Tima za praćenje i koordinisanje primene preventivnih mera u radu škole odlučeno je da nastava u školskoj 2022/23. godini koja počinje 1. septembra započne po modelu koji podrazumeva NEPOSREDNU NASTAVU U ŠKOLI za sve učenike.

Uzimajuću u obzir da je virus COVID-19 još uvek prisutan i da broj inficiranih osoba na dnevnom nivou nije tako mali neophodno je da svi budemo odgovorni i da poštujemo preporučene mere a sve u cilju prevencije unošenja i širenja virusa u školskoj sredini.

Učenici koji pripadaju sledećim kategorijama ne počinju nastavu od 1. septembra:
- učenici koji boluju od COVID-19 ili kod kojih se postavi sumnja na COVID-19 u periodu koji odredi lekar;
- Učenici koji su označeni kao bliski kontakti SARS-CoV-2 pozitivnih osoba i kojima je izrečena mera karantina u kućnim uslovima.

Na osnovu redovnog praćenja epidemiološke situacije na terenu biće donošena odluka o modelu nastave koji će se primenjivati. Sve informacije o organizaciji obrazovno-vaspitnog rada biće objavljivane na školskom sajtu na adresi tsz.edu.rs i Facebook stranici škole.

UPIS UČENIKA U II, III i IV RAZRED

Ako ti se sviđa podeli sa prijateljima!!!
FaceBook  Twitter  

Upis učenika u drugi, treći i četvrti razred obaviće se u sredu 31. avgusta od 10 do 11 časova. Prilikom upisa učenici treba da ponesu prijavu za upis i svedočanstvo o završenom pretodnom razredu.