^Na vrh strane
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Zakonska i podzakonska akta

Zakonska i podzakonska akta

 

 

Zakonska akta

 

Zakon o osnovama sitema obrazovanja i vaspitanja

- Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja - prečišćen tekst
 (Službeni glasnik RS br. 88/17, 28/18, 10/19, 6/20, 129/21)

- Zakon o izmenama i dopunama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja
  (Službeni glasnik RS br. 129/21)

- Zakon o izmenama i dopunama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja
  (Službeni glasnik RS br. 10/19.)

- Zakon o izmenama i dopunama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja
  (Službeni glasnik RS br. 28/18.)

- Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja - osnovni tekst
 (Službeni glasnik RS br. 88/2017.)

Zakon o srednjem obrazovanju i vaspitanju
Zakon o srednjem obrazovanju i vaspitanju - prečišćeni tekst
(Službeni glasnik RS br. 55/2013. 101/2017. 6/2020, 52/2021 i 129/2021)

- Zakon o izmenama i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju
(Službeni glasnik RS br. 129/2021.)

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju
(Službeni glasnik RS br. 101/2017.)
Zakon o srednjem obrazovanju i vaspitanju - osnovni tekst
(Službeni glasnik RS br. 55/2013.)
Zakon o obrazovanju odraslih
Zakon o obrazovanju odraslih
(Službeni glasnik RS br. 55/2013.)
Zakon o dualnom obrazovanju
- Zakon o dualnom obrazovanju - prečišćen tekst (Službeni glasnik RS br. 101/2017. i 6/2020)
- Zakon o izmenama i dopunama Zakona o dualnom obrazovanju (Službeni glasnik RS br. 6/2020)
- Zakon o dualnom obrazovanju (Službeni glasnik RS br. 101/2017.) - osnovni tekst
   
 

 

Podzakonska akta

 

Pravilnik o ocenjivanju učenika u srednjem obrazovanju i vaspitanju (Službeni glasnik RS 82/2015. i 59/2020) - prečićen tekst
Pravilnik o izmenama Pravilnika o ocenjivanju učenika u srednjem obrazovanju i vaspitanju (Službeni glasnik RS 59/2020.)
Pravilnik o ocenjivanju učenika u srednjem obrazovanju i vaspitanju (Službeni glasnik RS 82/2015.) - osnovni tekst

Pravilnik o pedagoškoj normi svih oblika obrazovno-vaspitnog rada nastavnika i stručnih saradnika u srednjoj školi
(Službeni glasnik RS - Prosvetni glasnik 1/1992, 23/1997. 2/2000. i 15/2019.)

Pravilnik o stalnom stručnom usavršavanju i napredovanju u zvanja nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika
(Službeni glasnik RS 109/2021)

Pravilnik o program rada strucnih saradnika
(Službeni glasnik RS - Prosvetni glasnik 5/2012. i 6/2021)
Pravilnik o evidenciji u srednjoj školi
(Službeni glasnik RS br. 102/2022)
Pravilnik o javnim ispravama koje izdaje srednja škola 
(Službeni glasnik RS br. 102/2022)
Pravilnik o programu opšte i umetničke mature (Službeni glasnik RS - Prosvetni glasnik 11/2017)
Pravilnik o programu stručne mature i završnog ispita (Službeni glasnik RS - Prosvetni glasnik 1/2018)
 Pravilnik o standardima kvaliteta rada ustanove (Sl. Glasnik RS - Prosvetni glasnik br. 14/2018)
 Pravilnik o vrednovanju kvaliteta rada ustanova (Sl. Glasnik RS br. 10/2019)
 Pravilnik o realizaciji praktične nastave i profesionalne prakse (Sl. Glasnik RS br. 112/2020)
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

NAPOMENA: Fajlovi su u pdf formatu, za otvaranje fajlova ovog tipa morate na računaru imati instaliran Adobe Acrobat Reader ili neki program koji omogućava rad sa datotekama ovog tipa.