^Na vrh strane
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Raspored roditeljskih sastanaka

Raspored roditeljskih sastanaka za školsku 2021/2022. godinu.

Školske 2021/2022. godine redovni roditeljski sastanci biće održani prema sledećem rasporedu:

  1. 31. avgusta 2021. g. za učenike i roditelje prvog razreda poposebnom rasporedu
  2. 08. - 10. septembar 2021. g. po posebnom rasporedu koji će biti istaknut na oglasnoj tabli škole,
  3. 17. - 19. novembra 2021. g. roditeljski sastanak na kraju prvog tromesečja,
  4. 30. decembar 2021. g. roditeljski sastanak na kraju prvog polugodišta,
  5. 25. mart 2022. g. (petak) roditeljski sastanak na kraju drugog tromesečja - završni razredi,
  6. 08. april 2022. g. (petak) roditeljski sastanak na kraju drugog tromesečja - ostali razredi,
  7. 28. jun 2022. g. (utorak) roditeljski sastanak na kraju drugog polugođa.

 NAPOMENA: Zbog pandemije COVID-19 roditeljski sastanci mogu biti organizovani u više dana po razredima ili na daljinu pomoću Google Meet platforme, o ovakvom načinu organizacije roditeljskih sastanaka bićete blagovremeno obavešteni.