^Na vrh strane
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Elektrotehničar računara

 

 

Informacije o obrazovnom profilu

Šifra u Konkursu: ZAZA SD 4E08S

Naziv obrazovnog profila: elektrotehničar računara

Područje rada: elektrotehnika

Trajanje: 4 godine

Broj učenika koji se upisuje28

 

 

Savremen i atraktivan obrazovni profil. U toku školovanja učenici stiču znanja o delovima, konstrukciji i radu savremenih računara. Pored toga, u okviru pojedinih nastavnih predmeta učenici stiču znanja iz pojedinih programskih jezika kao što su BASIC-a, PASCAL-a, PROTEL-a, C++, kao i za rad sa pojedinim programskim paketima poput ELECTRONICS WORKBANCH-a, MATHLAB-a.
Dobro opremljene labaratorije i kabineti za informatiku sa savremenim računarima predstavljaju dobru osnovu za sticanje kvalitetnog znanja iz oblasti računarstva.
Po završetku školovanja učenici imaju direktnu prohodnost na nekom od fakulteta (elektrotehnički, elektronski, računarski, fakultet organizacionih nauka itd.) ili strukovnih studija.
Ukoliko ne žele da nastave školovanje postoji mogućnost otvaranja sopstvenog servisa-prodavnice računara, zaposlenja na održavanju računara, računarskih mreža ili bavljenja programiranjem.
 

 

 

 

PREGLED PREDMETA SA NEDELJNIM FONDOM ČASOVA

 

  Opšte obrazovni predmet

1. razred

2. razred

3. razred

4. razred

1

Srpski jezik i književnost

3

3

3

3

2

Strani jezik

2

2

2

2

3

Istorija

2

 

   

4

Geografija

 

2

 

 

5

Likovna kultura

1

 

 

 

6

Fizičko vaspitanje

2

2

2

2

7

Matematika

3 3 3 3

8

Računarstvo i informatika

2*

 

 

 

9

Hemija

2

 

 

 

10

Biologija

2

 

 

 

11

Sociologija sa pravima građana

 

 

 

2

 

  Stručni predmet

1. razred

2. razred

3. razred

4. razred

12

Fizika 2    

13

Osnove elektrotehnike 3+1* 2+1*    

14

Računarska grafika i multimedija 2*      

15

Uvod u arhitekturu računara 2      

16

Računarski hardver   2*    

17

Elektronika   2+1* 2+1*   

18

Softverski alati   2* 2*  

19

Operativni sistemi   3* 3*  

20

Mikrokontroleri i mikroračunari     1+2* 2+2*

21

Računarske mreže     2+1*  

22

Računarska logika     2+1*  

23

Programiranje   2* 2* 3*

24

Održavanje računarskih sistema       3*

28

Računari u sistemima upravljanja

 

 

 

1+2*

29

Tehnička dokumentacija

 

 

 

2*

30

Preduzetništvo

 

 

  2*

31

Praktična nastava

2**

 2**

 

 
  Izborni predmet        
32 Građansko vaspitanje / verska nastava 1 1 1 1
33 Izborni predmet prema programu OP   2 2 2

UKUPNO

32

32

31

32

* - nastava se realizuje kroz vežbe
** - nastava se realizuje kao praktična nastava

       

 

 

Izborni predmet prema programu Obrazovnog profila

1. razred

2. razred

3. razred

4. razred

1

Upravljanje projektima       2

2

Poslovne komunikacije**     2 2

3

Elektroenergetika     2 2

4

Alati za upravljanje sadžejem na internetu       2

5

Muzička kultura**     1 1

6

Ekologija i zaštita životne sredine**     1 1

7

Izabrana poglavlja matematike     2 2

8

Istorija (odabrane teme)**     2 2 

9

Logika sa etikom**     2

10

Fizika     2 2 

 

** učenik izborni predmet bira jednom u toku školovanja      2