^Na vrh strane
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Vesti

ORGANIZACIJA OBRAZOVNO-VASPITNOG RADA NA POČETKU ŠKOLSKE 2022/23. GODINE - OBAVEŠTENJE ZA UČENIKE I RODITELJE/ZAKONSKE ZASTUPNIKE

Ako ti se sviđa podeli sa prijateljima!!!
FaceBook  Twitter  

U skladu sa dopisom MPNTR od 18.08.2022. godine i odluci Tima za praćenje i koordinisanje primene preventivnih mera u radu škole odlučeno je da nastava u školskoj 2022/23. godini koja počinje 1. septembra započne po modelu koji podrazumeva NEPOSREDNU NASTAVU U ŠKOLI za sve učenike.

Uzimajuću u obzir da je virus COVID-19 još uvek prisutan i da broj inficiranih osoba na dnevnom nivou nije tako mali neophodno je da svi budemo odgovorni i da poštujemo preporučene mere a sve u cilju prevencije unošenja i širenja virusa u školskoj sredini.

Učenici koji pripadaju sledećim kategorijama ne počinju nastavu od 1. septembra:
- učenici koji boluju od COVID-19 ili kod kojih se postavi sumnja na COVID-19 u periodu koji odredi lekar;
- Učenici koji su označeni kao bliski kontakti SARS-CoV-2 pozitivnih osoba i kojima je izrečena mera karantina u kućnim uslovima.

Na osnovu redovnog praćenja epidemiološke situacije na terenu biće donošena odluka o modelu nastave koji će se primenjivati. Sve informacije o organizaciji obrazovno-vaspitnog rada biće objavljivane na školskom sajtu na adresi tsz.edu.rs i Facebook stranici škole.

UPIS UČENIKA U II, III i IV RAZRED

Ako ti se sviđa podeli sa prijateljima!!!
FaceBook  Twitter  

Upis učenika u drugi, treći i četvrti razred obaviće se u sredu 31. avgusta od 10 do 11 časova. Prilikom upisa učenici treba da ponesu prijavu za upis i svedočanstvo o završenom pretodnom razredu.

RASPORED AKTIVNOSTI - AVGUST 2022.

Ako ti se sviđa podeli sa prijateljima!!!
FaceBook  Twitter  

RASPORED AKTIVNOSTI - AVGUST 2022.

 
Od 22.08.2022. god. (ponedeljak) od 11č. – drugi deo pripremne nastave za polaganje popravnih ispita (prema dogovorenom rasporedu sa predmetnim nastavnicima) 
Od 22.08.2022. god. (ponedeljak) od 10č. – polaganje razrednih i popravnih ispita (raspored polaganja razrednih i popravnih ispita)
Od 23.08.2022. god. (utorak) od 09č. – maturski i završni ispiti (raspored polaganja maturskih i završnih ispita)
31.08.2022. god.(sreda) u 10č. – upis učenika u drugi, treći i četvrti razred (kod razrednog starešine)
01.09.2021. god.(četvrtak) u 08č. – početak školske 2022/2023. godine