^Na vrh strane
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Steamdive

Steamdive

Onlajn sastanak STEAMDIVE - Uzbudljive vesti o napretku STEAMDIVE projekta!

        
KA220-SCH - Cooperation partnerships in school education   KA220-SCH-30BA54E7

Tokom onlajn sastanka u organizaciji Tehničke škole Zaječar, u ponedeljak, 13. novembra 2023. godine, razmatrali smo postignuća na sledećim radnim paketima u okviru projekta:

WP2/A3: Dobili smo ocene i povratne informacije o radu na novom nastavnom planu. O našem zalaganju partneri su rekli: ”Posebno bismo želeli da istaknemo pohvalu za rad tima Tehničke škole. Njihovohim izuzetnim radom značajno su doprineli unapređenju nastavnog plana.”

WP3/A1: Predstavljena je radionica o fizici koju će organizovati nastavnici Tehničke škole. ”Pohvaljujemo odličan dokument koji se odnosi na ovu radionicu. Nastavnici su pokazali visok nivo posvećenosti i stručnosti u planiranju ovog događaja koji će biti održan onlajn u naknadno objavljenom terminu.”

 

WP4/A2: Razvoj softvera MTC i MOD, zajedno sa Hackathon-om. ”Takođe bismo želeli da pomenemo da je tim Tehničke škole dao ključni doprinos u razvoju MOD-a i njegovih funkcija svojim kreativnim idejama i sugestijama.”

WP5/A3: Sekcija za e-učenje našeg projektnog sajta je sada u funkciji. ”Pohvaljujemo brzu implementaciju ovog dela, omogućavajući pristup obrazovnim materijalima našim partnerima.”

WP5/A4: ”Bilteni su pripremljeni i ističemo da su informacije o radionici fizike i doprinos tima Tehničke škole uključene u biltene. Njihov rad je dobio posebno priznanje.”

 

Učesnici iz EL (Grčka), RS (Srbija), PT (Portugal), PL (Poljska) i TR (Turska) podelili su svoja razmišljanja:

Moduli će biti spremni do januara, eksterna evaluacija novog nastavnog plana zakazana je za februar 2024.
Pilotiranje će se odvijati u februaru sa očekivanim rezultatima u martu.
Naglasili smo važnost strategije diseminacije. Osiguravamo spremnost nastavnog plana.
Zatraženo je postavljanje Gant dijagrama za praćenje projekta.

 

Sledeći koraci su:

Potrebno je odrediti datume Hackatona u Poljskoj, i datuma pilotiranja novog nastavnog plana nakon eksterne evaluacije.
Doodle anketa će biti objavljena kako bismo odredili datum za martovski sastanak.
Naglasili smo važnost fokusiranja na HACKATHON, u Poljskoj, jer označava prekretnicu za STEAMDIVE.

Pratite nas za dalje inovacije unutar STEAMDIVE! #STEAMDIVE #ProjektnoAžuriranje #InovacijeUtoku

 

Preuzmite izveštaj u pdf formatu klikom na ovaj link.

Održan okrugli sto o softveru koji se razvija u okviru projekta

        
KA220-SCH - Cooperation partnerships in school education   KA220-SCH-30BA54E7

12. septembra održan je okrugli sto čija je tema bila softver koji se razvija u okviru projekta. Pored Damira Mihajlovića i Milana Kocića koji su predstavljali projektni tim naše škole okruglom stolu su prisustvovale i školski psiholog Ljiljana Tešanović i pedagog škole Marija Ćirić i učenik Miša Nikolov.

Detaljan izveštaj sa okruglog stola možete videti klikom na link.

 

Sastanak u Atouguia da Baleia (Portugal)

        
KA220-SCH - Cooperation partnerships in school education   KA220-SCH-30BA54E7

 

 
 
U dvodnevnoj aktivnosti (26. i 27, april) u Agrupamento de Escolas u mestu Atouguia da Baleia u Portugaliji, održan je sastanak u okviru projekta STEAMDIVE. Cilj ovog događaja bio je da se proceni napredak toka projekta STEAMDIVE i da se razgovara o različitim temama vezanim za upotrebu STEAM alata u obrazovanju.
 
Fokus diskusija bio je na STEAM alatima koji će pomoći u kreiranju nastavnog plana i programa (kurikuluma), koji bi imao za cilj promovisanje raznolikosti i inkluzije u obrazovanju. Učesnici sastanka istraživali su načine za integraciju STEAM alata (Nauka, Tehnologija, Inženjerstvo, Umetnost i Matematika) u nastavni plan i program, istovremeno podstičući osećaj raznolikosti među učenicima.
 
Još jedan važan aspekt aktivnosti bilo je razvijanje obrazovnog softvera. Poseban fokus bio je na dva programska rešenja: Matematikom do kubizma (Maths to Cubism - MTC) i Ogledalu raznolikosti (Mirror of Diversity - MOD). Ovi programi su osmišljeni kako bi olakšali učenje matematike i promovisali umetnički izraz učenika.
 
Učesnici sastanka diskutovali su o tehničkim aspektima razvoja softvera, kao što su kodiranje, dizajn korisničkog interfejsa i metodologije testiranja.
Diseminacija i komunikacija su takođe bili važni elementi sastanka. Učesnici su se upoznali sa strategijama efikasnog deljenja ciljeva i rezultata projekta sa širom publikom, uključujući druge nastavnike, učenike i lokalnu zajednicu.
 
Tokom ovih dvodnevnih aktivnosti, projektni tim aktivno je učestvovao u radionicama, prezentacijama i zajedničkim diskusijama. Učesnici su razmenjivali ideje, delili iskustva i identifikovali sledeće korake za projekat STEAMDIVE. Ovaj produktivan skup pružio je dragocenu priliku učesnicima da prošire svoje znanje, unaprede svoje nastavne prakse i doprinesu napretku STEAM obrazovanja u svojoj školi i lokalnoj zajednici.
 
Više informacija na: https://steamdive.eu