^Na vrh strane
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Projekat razvoja preduzetničkog učenja

 

 Centar za preduzetničko učenje Jugoistočne Evrope (SEECEL) je regionalna ustanova čijia je misija da promoviše uključivanje preduzetničkog učenja i preduzetničke pismenosti u osam zemalja Jugoistočne Evrope u predpristupnom procesu. SEECEL finansira Evropska unija (EU) kroz Instrument za predpristupni paket za više korisnika. SEECEL se, takođe,finansira iz državnog budžeta Republike Hrvatske preko Ministarstva ekonomije, rada i preduzetništva.

 

Zemlje članice SEECEL-a su:

 • Albanija,
 • Bosna i Hercegovina,
 • Hrvatska,
 • Kosovo*, (* - Prema UNSCR 1244/99, ** - Bivša jugoslovenska republika)
 • Makedonija**,
 • Crna Gora,
 • Srbija,
 • Turska

Jedan od ciiljeva SEECEL-a je razvoj sistematskog pristupa razvoju preduzetničkih ''pismenih'' društava širom regije.

Neke od oblasti aktivnosti SEECEL-a su:

 • Promocija preduzetništva kao ključne kompetencije s posebnim naglaskom na učenje za preduzetništvo od najranije dobi (ISCED 1 i ISCED 2 osnovnoškolski nivo obrazovanja),
 • Promocija preduzetništva kao ključne kompetencije s posebnim naglaskom na učenje za preduzetništvo kao osnovnom delu srednjoškolskog obrazovanja (ISCED 3),
 • Promocija učenja o preduzetništvu u visokom obrazovanju na ne-ekonomskim fakultetima i visokim školama (ISCED 5/6).

Od školske 2014/15. do 2016/17. godine naša Škola je sa još tri srednje škole iz Srbije bila uključena u ovaj projekat (ISCED 3 razvojno područje).

Više o SEECEL-u možete saznati na zvaničnom web sajtu SEECEL-a.

Ukoliko želite da saznate nešto više o aktivnostima koje se sprovodene u školi u ukviru projekta možete pogledati SEECEL vestima.