^Na vrh strane
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Tehničar mehatronike

 

Informacije o obrazovnom profilu

Šifra u Konkursu: ZAZA SD 4E26S

Naziv obrazovnog profila: tehničar mehatronike

Područje rada: elektrotehnika

Trajanje: 4 godine

Broj učenika koji se upisuje28

 

 

Tehničar mehatronike je novi obrazovni profil koji omogućava praćenje savremenih tokova nauke i tehnologije i biće neophodan u savremenim proizvodnim pogonima. U toku četvorogodišnjeg školovanje učenici stiču potrebna znanja i veštine za funkcionalno povezivanje elektro, mašinskih i informatičkih tehnologija. 
Učenici usvajaju znanja iz elektronike, teorije sistema automatskog upravljanja, merenja, mehanike, hidraulike, pneumatike, računarstva i robotike. Nakon završetka školovanja učenici će biti osposobljeni za rad i održavanje kompleksne opreme i sistema, koji se sastoje od elektrotehničkih (elektronskih), mašinskih, optičkih, automatizovanih i računarskih sklopova, za nadziranje složenih procesa u pogonima i projektovanje automatskih sistema, mašina i alata. Tehničar mehatronike uslužno (servisno) održava i popravlja složenu opremu i sisteme (automatizovane, odnosno kompjuterski vođene) u proizvodnoj tehnici, medicinskoj tehnici, tehničkim procesima, mernoj opremi i sl.

 

 

Nastava se odvija u malim grupama, u savremenim i posebno opremljenim laboratorijama. Laboratorije su opremljene svim potrebnim uređajima za lako i uspešno savladavanje gradiva (jedan učenik-jedan računar, ispitni stolovi za: elektrotehniku, hidrauliku, pneumatiku, robotska stanica, itd.)
Nakon završenog školovanja učenicima se pruža mogućnost:
 - zaposlenja u automobilskoj i hemijskoj industriji, oblast medicine, merenja, kontrole i kibernetike itd.
 - nastavka školovanja na strukovnim i akademskim studijama (elektrotehnički fakultet, mašinski fakultet, informatički...).

 

 

 

 

 
PREGLED PREDMETA SA NEDELJNIM FONDOM ČASOVA

 

 

 

  Obavezni predmet

1. razred

2. razred

3. razred

4. razred

1

Srpski jezik i književnost

3

3

3

3

2

Strani jezik

2

2

2

2

3

Fizičko vaspitanje

2

2

2 2

4

Matematika

3

3

3

3

5

Računarstvo i informatika

2*

 

 

 

6

Istorija

2

 

 

 

7

Likovna kultura

1

     

8

Geografija

 

2    

9

Fizika

2

     

10

Biologija   2    

11

Sociologija sa pravima građana       2

 

  Obavezni stručni predmeti/moduli

1. razred

2. razred

3. razred

4. razred

1

Tehničko crtanje 3*      

2

Mašinski materijali 2      

3

Mehanika 3      

4

Osnove elektrotehnike 3+1* 2+1*     

5

Tehnička mehanika sa mehanizmima   3    

6

Mašinski elementi   2    

7

Elektronika   2+1*    

8

Programiranje   2*    

9

Elektromašinska priprema 2**      

10

Hidrauličke i pneumatske komponente   2*    

11

Merenje neelektričnih veličina      

12

Digitalna elektronika i mikrokontroleri     2+2*  

13

Sistemi upravljanja u mehatronici     1+2*  

14

Električni pogon i oprema u mehatronici     2+2*  

15

Mehatronski sistemi

    2  

16

Modeliranje sa analizom elemenata i mehanizama

    3*  

17

Hidraulički i pneumatski sistemi kao objekti upravljanja       3*

18

Preduzetništvo

      2*

19

Mehatronika u industriji       4*
20

Testiranje i dijagnostika mehatronskih sistema

      4*
21

Održavanje i montaža mehatronskih sistema

      4* 
22 Programabilni logički kontroleri       1+2*

 

  Izborni programi

1. razred

2. razred

3. razred

4. razred

1 Građansko vaspitanje / verska nastava 1 1 1 1
2 Izborni program prema programu obrazovnog profila     2 2

UKUPNO

32

32

30

30

* - nastava se realizuje kroz vežbe

** - nastava se realizuje kroz praktičnu nastavu

       

  

 

 

 Izborni predmeti prema programu obrazovnog profila

1. razred

2. razred

3. razred

4. razred

1

Električne instalacije     2 2

2

Objektno programiranje     2 2

3

Robotika     2 2