^Na vrh strane
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Smart World Wins

Smart World Wins

SWW - Prvi sastanak projektnih timova

         
2020-1-RS01-KA202-065421         

Prvi sastanak partnera koji će realizovati ERASMUS projekat "Smart Word Wins"  odžan je 14.12.2020. godine. Zbog celokupne situacije izazvane pandemijom virusa COVID19 sastanak je održan online preko ZOOM aplikacije. Sastanku su prisustvovali članovi projektnih timova svih partnerskih škola.
Vodećeg partnera na projektu Elektrotehničku školu "Mija Stanimirović" iz Niša predstavljali su:

 • Aleksandar Stevanović, direktor škole,
 • Olivera Radenković, koordinator projekta,
 • Ivana Miladinović, član projektnog tima,
 • Marija Veljković - Milojković, član projektnog tima.

Školski centar Kranj (Šolski center Kranj) - Slovenija:

 • Jože Drenovec, direktor škole, 
 • Nataša Kristan, član projektnog tima, 
 • Miran Kozmus, član projektnog tima.


SUGS "Vlado Tasevski" (Skopje - Severna Makedonija):

 • Aleksandar Sibinovski, direktor škole.

Tehničku školu Zaječar:

 • Goran Stanković, direktor škole, 
 • Dejan Nikolić, vođa projektnog tima,
 • Dragan Manojlović član projektnog tima i rukovodilac školskog tima za realizaciju ERASMUS projekata.

Tema sastanka bila je upoznavanje sa projektom i planiranim aktivnostima projekta, kao i upoznavanje članova projektnih timova svih partnerskih škola.