^Na vrh strane
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Zakonska i podzakonska akta

Zakonska i podzakonska akta

 

 

Zakonska akta

 

Zakon o osnovama istema obrazovanja i vaspitanja

- Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja - prečišćen tekst
  (Službeni glasnik RS br. 88/17, 28/18 i 10/19.)

- Zakon o izmenama i dopunama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja
  (Službeni glasnik RS br. 10/19.)

- Zakon o izmenama i dopunama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja
  (Službeni glasnik RS br. 28/18.)

- Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja -osnovni tekst
 (Službeni glasnik RS br. 88/2017.)

Zakon o srednjem obrazovanju i vaspitanju - prečišćeni tekst
(Službeni glasnik RS br. 55/2013. i 101/2017.)
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju
(Službeni glasnik RS br. 101/2017.)
Zakon o srednjem obrazovanju i vaspitanju - izvorni tekst
(Službeni glasnik RS br. 55/2013.)
Zakon o obrazovanju odraslih
(Službeni glasnik RS br. 55/2013.)
Zakon o dualnom obrazovanju
(Službeni glasnik RS br. 101/2017.)
   
 

 

Podzakonska akta

 

Pravilnik o ocenjivanju učenika u srednjem obrazovanju i vaspitanju (Službeni glasnik RS 82/2015.)

Pravilnik o pedagoškoj normi svih oblika obrazovno-vaspitnog rada nastavnika i stručnih saradnika u srednjoj školi
(Službeni glasnik RS - Prosvetni glasnik 1/1992, 23/1997. i 2/2000.)

Pravilnik o stručnom usavršavanju i sticanju zvanja nastavnika, vaspitača i stručnik saradnika (Službeni glasnik RS br. 81/2017 i 48/2018)

Pravilnik o program rada strucnih saradnika
(Službeni glasnik RS - Prosvetni glasnik 5/2012.)
Pravilnik o evidenciji u srednjoj školi prečišćen tekst sa obrascima
(Službeni glasnik RS br. 56/2019)
Pravilnik o javnim ispravama koje izdaje srednja škola 
(Službeni glasnik RS br. 56/2019)
Pravilnik o programu opšte i umetničke mature (Službeni glasnik RS - Prosvetni glasnik 11/2017)
Pravilnik o programu stručne mature i završnog ispita (Službeni glasnik RS - Prosvetni glasnik 1/2018)
 Pravilnik o standardima kvaliteta rada ustanove (Sl. Glasnik RS - Prosvetni glasnik br. 14/2018)
 Pravilnik o vrednovanju kvaliteta rada ustanova (Sl. Glasnik RS br. 10/19)
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

NAPOMENA: Fajlovi su u pdf formatu, za otvaranje fajlova ovog tipa morate na računaru imati instaliran Adobe Acrobat Reader ili neki program koji omogućava rad sa datotekama ovog tipa.