^Na vrh strane
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Vesti

Znanjem do posla - test sposobnosti i znanja

Ako ti se sviđa podeli sa prijateljima!!!
FaceBook  Twitter  

Početak nove školske godine nosi nam i nastavak saradnje sa našim prijateljima iz Timočkog kluba iz Knjaževca u okviru projekta karijernog vođenja i savetovanja "Znanjem do posla". Zbog opšte poznate pandemične situacije deo planiranih prošlogodišnjih aktivnosti nismo uspeli da realizujemo ali pred nama je nova školska godina i mogućnost da nastavimo gde smo stali. 

U međuvremenu, projekat Znajem do posla je bogatiji za jednu veoma interesantnu online alatku koja se zove Basic Check i pomoću koje  uz mladi mogu da provere svoja znanja i sposobnosti, ali i svoje digitalne kompetencije.

Prvi koji su imali mogućnost da isprobaju ovaj alat bili su učenici naše škole i njihovi vršnjaci iz Knjaževačke gimnazije. U sredu 23. septembra petoro naših učenika proverili su kako se snalaze sa numeričkim i jezičkim zadacima, koliko poznaju engleski jezik, ali i koliko dobro rade pod pritiskom ograničenog vremena.

fotografije preuzete sa https://znanjemdoposla.rs/

 

Covid 19 - info stranica

Ako ti se sviđa podeli sa prijateljima!!!
FaceBook  Twitter  

COVID19 (Korona virus) - informacije za učenike, roditelje i zaposlene

Obaveštenje za roditelje od 01.09.2020

Da bi na što bezbedniji način po zdravlje učenika, svih zaposlenih u školi, roditelja i posetioca škole omogućili normalno funcionisanje škole.
U tom cilju ovim putem Vas obaveštavam da:
- sve svoje administrativne poslove u sekretarjatu škole možete obaviti svakog radnog dana u vremenu od 12.30 do 14 časova.
- razgovor sa odeljenjskim starešinom, uz prethodno zakazivanje, možete obaviti u terminu za prijem roditelja koji je odredio svaki odeljenjski strešina /raspored prijema roditelja možete videti na sledećem linku/ vreme prijema roditelja je od 12.30 do 14 časova.
- razgovor sa direktorom škole, školskim psihologom i pedagogom možete obaviti uz prethodno zakazivanje na broj telefona 019/422-876. Vreme prijema roditelja je od 12.30 do 14 časova.

Da bi smanjili rizik od unošenja i širenja korona virusa u školskoj sredini potrebno je da:
- pre polaska učenika u školu provere njihovu telesnu temperaturu;
- u slučaju simptoma respiratornih infekcija kod deteta obavestite odeljenjskog starešinu da će tog dana učenik ostati kod kuće i pratiti nastavu na daljinu sve dok se ne utvrdi da li se radi o običnoj respiratornoj infekciji ili infekciji korona virusom;
- učenici ne treba da dolaze u školu ukoliko su identifikovani kao bliski kontakti osobe obolele od COVID-19 u porodici ili domaćinstvu, već treba da ostanu u kućnoj samoizolaciji u trajanju od 14 dana i nastavu prate na daljinu;
- učenici koji su se javili lekaru u matičnom domu zdravlja zbog pojave simptoma ili znakova koji mogu ukazivati na COVID-19 ne treba da dolaze u školu dok čekaju rezultat testiranja, odnosno dok ne dobiju negativan rezultat testiranja na COVID-19 već nastavu prate na daljinu;
- u slučaju da je učeniku izrečena obavezna mera izolacije obavestite odeljenjskog starešinu da če učenik do daljnjeg pratiti nastavu na daljinu.

Prilikom dolaska u školu obavezni ste da poštujete sve pripisane mere zaštite (nošenje zaštitne maske, dezinfekciju i držanje distance).

Film sa preporukama za bezbedan povratak u školu

U saradnji Ministarstva zdravlja, Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Instituta za javno zdravlje „Dr Milan Jovanović Batut“, Svetske zdravstvene organizacije i UNICEF-a, pripremljen je video materijal (film) namenjen učenicima osnovnih i srednjih škola sa ključnim preporukama za bezbedan boravak u školi.

Film možete pogledati na sledećem linku.

 

Covid-19 - edukativni materijali
Tip   Naziv dokumenta Datum objave
  Preporuke za prevenciju Covid-19 u školskoj sredini
Instituta za javno zdravlje „Dr Milan Jovanović Batut“
18.09.2020.
  Korona virus - mere predostrožnosti 01.09.2020.
  Kako se zaštititi od infekcije 01.09.2020.
  Pravilno korišćenje maske 01.09.2020.
  Uputstvo za pravilno pranje ruku 01.09.2020.
  Covid19 brošura 01.09.2020.
  Saznajte kako se prenosi COVID-19
i na koje načine možete da se zaštitite /video klip/
01.09.2020.
  UNICEF Srbija - video klip Kako se prenosi Korona virus 01.09.2020.
 

Film sa preporukama za bezbedan povratak u školu

 01.09.2020.

 

KONKURS ZA DODELU STIPENDIJA UČENICIMA ROMSKE NACIONALNOSTI UPISANIM U SREDNjE ŠKOLE ZA ŠKOLSKU 2020/2021. GODINU

Ako ti se sviđa podeli sa prijateljima!!!
FaceBook  Twitter  

Na osnovu člana 9. stav 4. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS”, br. 18/10, 55/13, 27/18 i 10/19), člana 6. stav 1. Pravilnika o učeničkim i studentskim kreditima i stipendijama („Službeni glasnik RS”, broj 36/19), i Rešenja broj: 670-01-110/2019-05 od 28.05.2019. godine, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja raspisuje KONKURS ZA DODELU STIPENDIJA UČENICIMA ROMSKE NACIONALNOSTI UPISANIM U SREDNjE ŠKOLE ZA ŠKOLSKU 2020/2021. GODINU.

U okviru projekta „EU podrška romskim učenicima za nastavak srednjoškolskog obrazovanja” koji se finansira iz sredstava Instrumenta pretpristupne pomoći Evropske unije kroz IPA 2014 direktni grant, a koji realizuje Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, objavljuje se konkurs za dodelu stipendija učenicima i učenicama romske nacionalnosti koji redovno pohađaju trogodišnje i četvorogodišnje srednje škole u školskoj 2020/21. godini.

Uslovi za dodelu stipendija učenicima
Pravo da se prijave na Konkurs imaju učenici i učenice romske nacionalnosti koji redovno pohađaju srednje škole u trogodišnjem ili četvorogodišnjem trajanju, čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave, koji su prvi put upisani u određeni razred u tekućoj školskoj godini, čije se školovanje finansira iz budžeta Republike Srbije, koji imaju državljanstvo Republike Srbije i čiji roditelj, odnosno staratelj ima prebivalište na teritoriji Republike Srbije.

Učenik može da učestvuje na Konkursu za dodelu stipendija u okviru Projekta ukoliko ispunjava sledeće uslove:

- da je državljanin Republike Srbije;
- da je pripadnik romske nacionalne manjine;
- da nije korisnik neke druge stipendije i kredita uključujući organizacije koje su direktni ili indirektni korisnici budžeta Republike Srbije;
- da je školske 2020/21. godine upisan prvi put kao redovan učenik u određeni razred srednje škole (gimnazije, stručne, umetničke ili mešovite) u trogodišnjem ili četvorogodišnjem trajanju čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave;
- da je prethodni razred završio sa opštim uspehom, odnosno prosečnom ocenom od 5,00 do najmanje 2,00 – da iz vladanja ima najmanje ocenu dobro (3) i da nema više od 30 neopravdanih izostanaka.
Broj i visina učeničkih stipendija utvrđeni su prema raspoloživim sredstvima u okviru Projekta za 2020/21. školsku godinu. Ukupan broj raspoloživih stipendija je 700 na desetomesečnom nivou. Korisnici stipendija u okviru projekta Romskog obrazovnog fonda „Pospešivanje zapošljivosti mladih Roma – faza II“ u školskoj 2018/19. godini, ostvaruju pravo na stipendiju u okviru ovog Konkursa u školskoj 2020/21, ukoliko blagovremeno podnesu sve Konkursom propisane obrasce po proceduri predviđenoj Konkursom.

Potrebna dokumenta
Kandidat prilikom prijavljivanja na Konkurs podnosi sledeća dokumenta, odnosno obrasce koji su navedeni u Konkursu i čine njegov sastavni deo:

- Originalnu Prijavu za dodelu EU stipendijske podrške za učenike romske nacionalnosti srednjih škola koja je objavljena kao deo ovog Konkursa (OBRAZAC broj 1. – PRIJAVA može se preuzeti i štampati sa internet adrese Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije: www.mpn.gov.rs/stipendije-mpntr)
- Overeno Uverenje srednje škole kao dokaz o upisanom narednom razredu i postignutom uspehu u prethodnom školovanju (OBRAZAC broj 2. – UVERENjE je objavljen kao deo ovog Konkursa i može se preuzeti i štampati sa internet adrese Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije: www.mpn.gov.rs/stipendije-mpntr)
- Potvrda Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine odnosno Kancelarije za inkluziju Roma
- Štampane podatke sa elektronske lične karte ili fotokopiju važeće lične karte (bez čipa) roditelja ili staratelja učenika
- tri primerka od strane roditelja ili staratelja učenika svojeručno potpisanog UGOVORA o učeničkoj stipendiji (OBRAZAC broj 3. – UGOVOR je objavljen kao deo ovog Konkursa i može se preuzeti i štampati sa internet adrese Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije: www.mpn.gov.rs/stipendije-mpntr)
Podneta konkursna dokumenta se ne vraćaju.

Rok za podnošenje dokumenata
Rok za prijavljivanje na Konkurs traje od 14. do 30. septembra 2020. godine.

Neblagovremena i nepotpuna konkursna dokumentacija neće biti razmatrana.

Postupak konkurisanja
Učenik za dobijanje učeničke stipendije podnosi prijavu sa potrebnom konkursnom dokumentacijom srednjoj školi u koju je upisan.

Srednje škole od 1. do 5. oktobra 2020. godine, uz sačinjen i overen kontrolni spisak prijavljenih učenika (na obrascu koji je sastavni deo Konkursa) dostavljaju podneta konkursna dokumenta, zavisno od svog sedišta, odgovarajućoj službi za sprovođenje konkursa, prema uputstvu za sprovođenje konkursa. Sekretar škole ili lice koje zaduži direktor škole pregleda dokumentaciju, utvrđuje da li je potpuna, traži eventualne dopune i organizuje (u jednoj koverti može biti poslata konkursna dokumentacija za više učenika škole) u roku od pet dana od zaključenja konkursa slanje dokumentacije preporučenom poštom na adresu: Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije (za projektni tim IPA 2014 – „EU podrška romskim učenicima za nastavak srednjoškolskog obrazovanja”), 11 060 Beograd, Zahumska 14, IVa sprat, Kancelarija 415.

Izvod iz utvrđenog predloga rang liste dostavlja se odgovarajućim srednjim školama u koje su upisani učenici koji su konkurisali za dodelu stipendijske podrške. Svaki učenik ima pravo dokumentovanog prigovora na predlog rang liste u roku od osam (8) dana od dana objavljivanja odgovarajućeg izvoda iz predloga rang liste na oglasnoj tabli ili internet stranici ovlašćene banke. Više informacija o načinu podnošenja prigovora potražite u tekstu konkursa.

Komisija razmatra prigovore i utvrđuje Konačnu rang-listu za dodelu stipendija učenicima romske nacionalnosti upisanim u srednje škole, koja se objavljuje na internet stranici Ministarstva ili internet stranici ovlašćene banke. Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, u roku do devedeset (90) dana od dana zaključenja konkursa, donosi odluku o dodeli učeničke stipendije za školsku 2020/2021. godinu na osnovu konačne rang liste. Na osnovu odluke ministra o dodeli učeničke stipendije, roditelj ili staratelj učenika zaključuje ugovor o učeničkoj stipendiji s Ministarstvom, kojim se bliže uređuju prava i obaveze u vezi sa korišćenjem stipendijske podrške koja se isplaćuje u okviru projekta „EU podrška romskim učenicima za nastavak srednjoškolskog obrazovanja“.

Kriterijumi za utvrđivanje redosleda kandidata
Svi kandidati koji su se blagovremeno prijavili i koji ispunjavaju uslove za dodelu stipendija biće rangirani na osnovu sledećih kriterijuma:

- opšti uspeh u prethodnoj školskoj godini (5,00 –2,00);
- ocena iz vladanja učenika, najmanje dobar 3 ukoliko dva ili više učenika imaju isti opšti uspeh;
- broj neopravdanih izostanaka, najviše 30.
Isplata stipendije
Učeniku se odobrava isplata stipendije ukoliko ima status redovnog učenika. Stipendije se isplaćuju učeniku preko tekućeg računa otvorenog u te svrhe, u 10 jednakih mesečnih rata, do kraja školske godine.

Dodatne informacije
Zaposleni u školama, učenici i roditelji/staratelji pitanja u vezi sa dokumentacijom i procedurom konkurisanja, kao i druga pitanja u vezi sa procedurom pripreme rang liste i dodelom stipendija mogu postaviti elektronskim putem na adresu elektronske pošte: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. ili telefonskim putem pozivom na broj 011-2401-911, lokal 254 svakog radnog dana 10-14 časova.

Konkursna dokumentacija
Preuzmite konkursnu dokumentaciju:

tekst Konkursa na srpskom jeziku (.pdf)
tekst Konkursa na romskom jeziku (.pdf)
plakat za Konkurs na srpskom jeziku (.pdf)
plakat za Konkurs na romskom jeziku (.pdf)
liflet za Konkurs na srpskom jeziku (.pdf)
liflet za Konkurs na romskom jeziku (.pdf)
Obrazac 1 i 2 – Prijava i Uverenje (.pdf)
Obrazac 3 – Ugovor o učeničkoj stipendiji (.pdf)