^Na vrh strane
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Vanredno stanje (dokumentacija)

Vanredno stanje (dokumentacija)

 

 

MPNTR i ŠU - dopisi

 

   

Preporuka za ocenjivanje u uslovima izvođenja nastave na daljinu - dopis od 13.04.2020. godine (MPNTR)

- preuzmi dopis

Podrška školama nakon početnih iskustava i rezultata - dopis od 30.03.2020. godine (MPNTR)

- preuzmi dopis

Uputstva ŠU Zaječar za ostvarivanje obrazovno-vaspitanog rada na daljinu - dopis od 24.03.2020. godine
-
preuzmi dopis

Dodatna uputstva za praćenje i evidentiranje napredovanja učenika - dopis od 20.03.2020. godine (MPNTR)

- preuzmi dopis

Dodatna uputstva školama u vezi sa planiranjem i ostvarivanjem obrazovno-vaspitanog rada na daljinu - dopis od 17.03.2020. godine  (MPNTR)
- preuzmi dopis
Ostvarivanje obrazovno-vaspitanog rada na daljinu - dopis od 16.03.2020. godine (MPNTR)
- preuzmi dopis
   
 

 

PEPSI služba - materijal

 

Formativno vrednovanje - dopis ZVKOV
- preuzmi dopis
Obraćanje školskog psihologa
- reč psihologa 01.04
- reč psihologa 26.03
Sažetak iz dopisa sa preporukama koje je poslato od strane MPNTR i ŠU koji je pripremila Snežana Zekavica
- preuzmi sažetak od 20.03.2020.
   
  Obrasci 
 Operativni plan rada za predmet sa NPP po starom
 Operativni plan rada za predmet sa PPNU po ishodima
   
  Uputstva 
Google učionica
- uputstvo učeniicima za pristup
  Google upitnici
- video uputstvo
Moodle uputstvo za predavače
- uputstvo
Google pošta i disk
- uputstvo
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

NAPOMENA: Fajlovi su u pdf formatu, za otvaranje fajlova ovog tipa morate na računaru imati instaliran Adobe Acrobat Reader ili neki program koji omogućava rad sa datotekama ovog tipa.