^Na vrh strane
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Dokumenta za upis učenika u školu

 

Upis redovnih učenika


Upis učenika u 1. razred

Za upis u prvi razred školske 2017/2018. g. mogu da konkurišu kandidati koji su stekli osnovno obrazovanje i vaspitanje, uključujući i obavljen završni ispit, a koji nisu stariji od 17 godina tj. rođeni su posle 31. avgusta 2000. godine.
Kandidati koj su stariji od 17 godina mogu da se upišu isključivo u svojstvu vanrednog učenika.

Neophodna dokumenta za upis

Učenici koji se upisuju u I razred podnose sledeća dokumenta:

 • Prijavu za upis učenika u srednju školu,
 • Uverenje o položenom završnom ispitu i orginalno svedočanstvo o završenoj osnovnoj školi,
 • Lekarsko uverenje o ispunjavanju zdravstvenih uslova koji su propisani za obrazovni profil u koji se učenik upisuje.

Izvod iz matične knjige rođenih škola pribavlja po službenoj dužnosti iz baze podataka eUprave Republike Srbije.

Upis učenika u 2, 3. i 4. razred

Učenici koji se upisuju u 2, 3. i 4. razred podnose sledeća dokumenta:

 • Prijavu za upis učenika u srednju školu
 • Svedočanstvo o završenim prethodnim razredima,
 • Lekarsko uverenje o ispunjavanju zdravstvenih uslova koji su propisani za obrazovni profil u koji se učenik upisuje /uverenje koje je učenik podneo na upis u 1. razred/.

Izvod iz matične knjige rođenih škola pribavlja po službenoj dužnosti iz baze podataka eUprave Republike Srbije.

Upis vanrednih učenika

Vanredni učenici koji se upisuju u 1. razred podnose sledeća dokumenta:

 • Prijavu za upis učenika u srednju školu,
 • Uverenje o položenom završnom ispitu i orginalno svedočanstvo o završenoj osnovnoj školi,
 • Fotokopija lične karte,
 • Lekarsko uverenje o ispunjavanju zdravstvenih uslova koji su propisani za obrazovni profil u koji se učenik upisuje.
 • Potvrdu o uplaćenoj školarini.

Izvod iz matične knjige rođenih škola pribavlja po službenoj dužnosti iz baze podataka eUprave Republike Srbije.

Vanredni učenici koji se upisuju u 2,3. i 4. razred ili koji se upisuju na program prekvalifikacije, dokvalifikacije ili specijalizacije podnose sledeća dokumenta:

 • Prijavu za upis učenika u srednju školu,
 • Svedočanstva o završenim prethodnim razredima,
 • Diplomu o završenom srednjem obrazovanju (za one kandidate koji se upisuju na prekvalifikaciju, dokvalifikaciju ili specijalizaciju),
 • Uverenje o radnom iskustvu (za kandidate koji upisuju specijalizaciju),
 • Fotokopija lične karte,
 • Lekarsko uverenje o ispunjavanju zdravstvenih uslova koji su propisani za obrazovni profil u koji se učenik upisuje.
 • Potvrdu o uplaćenoj školarini.

Izvod iz matične knjige rođenih škola pribavlja po službenoj dužnosti iz baze podataka eUprave Republike Srbije.