^Na vrh strane
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Tehničar drumskog saobraćaja

 

Informacije o obrazovnom profilu

Šifra u Konkursu: ZAZA SD 4I01S

Naziv obrazovnog profila: tehničar drumskog saobraćaja

Područje rada: saobraćaj

Trajanje: 4 godine

Broj učenika koji se upisuje30

 

Učenici ovog obrazovnog profila stiču teorijska i praktična znanja o motorima i motornim vozilima, bezbednosti i regulisanju saobraćaja, organizaciji usluga prevoza putnika i tereta u unutrašnjem i međunarodnom drumskom saobraćaju. 

Nakon završetka školovanja učenik će biti sposoban da organizuje usluge prevoza putnika ili tereta u gradskom, prigradskom, međugradskom i međunarodnom saobraćaju. Izrađuje red vožnje, izračunava cene putničkog i teretnog prevoza, vodi evidenciju i dokumentaciju za otpremničko-špediterske poslove. Vodi brigu o ispravnosti i ekonomičnosti voznog parka, vrši tehničke preglede, registraciju i osiguranje vozila. Vodi računa o bezbednosti vozila, putnika i tereta, prikuplja i analizira podatke o saobraćajnim prekršajima, nezgodama i zastojima.

Poslove može da obavlja u zatvorenom prostoru: u kancelarijama, u radionicama za tehničke preglede, u skladištima, a povremeno i na otvorenom prostoru. Može da  radi u saobraćajnim preduzećima, komunalnim ustanovama, preduzećima za tehnički pregled vozila, u policiji itd.

U četvrtom razredu svi učenici prolaze obuku za upravljanje motornim vozilima i dobijaju vozačku dozvolu "B" kategorije.
Ukoliko žele, nakon srednje škole, svoje školovanje mogu nastaviti na akademskim ili strukovnim studijama.

 

 
PREGLED PREDMETA SA NEDELJNIM FONDOM ČASOVA

 

  Opšte obrazovni predmet

1. razred

2. razred

3. razred

4. razred

1

Srpski jezik i književnost

3

3

3

3

2

Strani jezik

2

2

2

2

3

Istorija

2

2

   

4

Geografija

2

 

 

1

5

Muzička umetnost

1

 

 

 

6

Likovna kultura

 

1

 

 

7

Sociologija

    2  

8

Filozofija

 

 

 

2

9

Fizičko vaspitanje

2

2

2

2

10

Matematika

4

4

3

3

11

Računarstvo i informatika

 2

 

 

 

12

Fizika

2

2

 

 

13 Hemija 2      
14 Biologija 2      
15 Ustav i prava građana       1

 

  Stručni predmet

1. razred

2. razred

3. razred

4. razred

16

Tehničko crtanje 2      

17

Mehanika 2 2    

18

Saobraćajni sistemi 2      

19

Motori i motorna vozila   2 3 2

20

Teret u saobraćaju i mehanizacija pretovara   1 2  

21

Tehnologija materijala   1    

22

Električni i elektronski uređaji   2    

23

Osnovi saobraćajne psihologije   2    

24

Mašinski elementi   2    

25

Bezbednost saobraćaja     3  

26

Organizacija prevoza     3 3

27

Osnovi puteva i ulica     2  

28

Integralni transport

 

 

2

 

29

Regulisanje saobraćaja

 

 

 

2

30 Garaže, servisi i parkirališta       2

31

Špedicija

 

 

  2
32 Ekonomika i organizacija saobraćaja       2

33

Praktična nastava

 4

 4

5

 

  Izborni predmet

1. razred

2. razred

3. razred

4. razred

34 Građansko vaspitanje / verska nastava 1 1 1 1

UKUPNO

32

32

31

31