^Na vrh strane
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Škola kroz vreme prošlo, sadašnje i buduće

 

 

Tehnička škola u Zaječaru počela je sa radom kao niža stručna škola za učenike u privredi. Do 1951. godine u školu učenika u privredi uglavnom su upisivani učenici sa završenom četvorogodišnjom školom. Tek 1967.godine formalno će se ona u svom statusu izjednačiti sa ostalim srednjim školama. Godine 1966. dolazi do osnivanja Tehničke škole koja je imala mašinski i elektrotehnički odsek. Na početku rada u svakom odseku bilo je po dva odeljenja prvog razreda sa ukupno 148 učenika. 1967.godine došlo je do integrisanja svih srednjih škola u Centar usmernog obrazovanja ''AVNOJ''.
  
Školske 1969/70. godine škola se uobličava u četvororazrednu srednju školu. 1973. godine dolazi do spajanja Tehničke škole i škole za KV radnike u Tehnički školski centar koji kasnije dobija naziv Obrazovno tehnički centar ''29. novembar''. Učenici su upisivani po programima tehničke škole za KV radnike i programima tehničke škole. Izučavale su se sledeće struke: mašinska (KV radnici i tehničari), elektrotehnička (KV radnici i tehničari), tekstilna, staklarska, keramička i prehrambena (KV radnici). Kao posebna škola, ponovo je formirana odlukom SO Zaječar 1987.godine.

Škola danas  

Tehnička škola danas predstavlja vodeću obrazovnu ustanovu, ne samo u regionu, već i u Republici Srbiji. Upotreba savremenih nastavnih sredstava, uvođenje novih nastavnih metoda i podizanje kvaliteta nastave uopšte je jedan od primarnih ciljeva razvoja škole. Dosta sredstava uloženo je sređivanje školskog prostora, opremanje škole računarskom opremom, savremenim nastavnim sredstvima, laboratorijskom opremom i edukaciju nastavnog osoblja.


Školske 2003/04. godine uvedeno je novo područje rada - saobraćaj sa dva obrazovna profila: tehničar drumskog saobraćaja i vozač motornih vozila.

Škola je školske 2005/06. godine ušla u Program reforme srednjeg stručnog obrazovanja u Srbiji u okviru koga je školske 2007/08. godine uveden ogledni obrazovni profil tehničar mehatronike. Uvođenje ovog oglednog obrazovnog profila zahtevalo je obimne materijalno - tehničke pripreme. Svi nastavnici koji izvode nastavu u ovom obrazovnom profilu prošli su obuku u primeni novih nastavnih metoda i sredstava, ocenjivanju, informatičku obuku i dr. U okviru ovog programa škola je dobila i donaciju u opremi u vrednosti od 86 000E.
Školske 2007/08. godine uveden je još jedan ogledni obrazovni profil elektrotehničar za elektroniku na vozilima.
U želji da svršenim osnovcima ponudi atraktivne obrazovne profile koji prate razvoj nauke i tehnike školske 2013/14. godine uvodi se obrazovni profil elektrotehničar informacionih tehnologija.

Tehnička škola se bavi obrazovno- vaspitnim radom i stručnim obrazovanjem kadrova za područja rada:elektrotehnika, mašinstvo i obrada metala, saobraćaj i lične usluge.
Školu pohađa, oko 840 učenika, raspoređenih u 31 odeljenje. Obrazovno-vaspitni rad ostvaruje 73 nastavnika, stručnih saradnika i saradnika u nastavi.
Za izvođenje nastave na raspolaganju su:
- pet kabineta za računarstvo i informatiku sa po 16 računara (1 učenik – 1 računar na časovima vežbi), koji su umreženi i povezani na Internet. Oko 100 računara se koristi u nastavi. Učenicima naše škole omogućeno je besplatno korišćenje Interneta.
Pored ovih kabineta na raspolaganju su i:
- pet labaratorija za područje rada elektrotrhnika,
-
dve elektro radionice,

- specijalizovana laboratorija za mehatroniku i elektroniku, - mašinska i bravarska radionica,
- automehaničarska radionica,
- frizerski salon,
- devet kabineta,
- sedam specijalizovanih učionica,
- petnaest multimedijalnih učionica,
- deset učionica opšte namene,
- biblioteka sa preko 7000 naslova 
Svi kabineti su veoma dobro opremljeni nastavnim sredstvima, labaratorije i radionice su opremljene mašinama, mernim instrumentima, alatom i priborom.Škola poseduje savremenu kompijutersku mašinu za reglažu trapa automobila i kompjuterski sistem za dijagnostiku kvarova na automobilima nove generacije.

Školsko sportsko društvo "Tehničar"
osnovano je 27.01. 1999. godine, članovi sportskog društva su učenici naše škole.
U okviru Š.S.D "Tehničar"  aktivne su sekcije za mali fudbal, odbojku, košarku, rukomet, streljaštvo, korektivnu gimnastiku, atletiku. Pod rukovodstvom nastavnika fizičkog vaspitanja školske ekipe postigle su zapažene rezultate na svim nivoima školskog sporta (školske lige na nivou grada, opštinska, okružna i republička takmičenja).

Školska takmičenja
Učenici naše škole postižu i zapažene rezultate na školskim takmičenjima iz opšteobrazovnih i stručnih predmeta.

Škola računara
u okviru dodatne delatnosti škola je registrovana za izvoženje obuke za rad na računaru. Više od 500 polaznika, iz lokalnih firmi, ustanova i fizičkih lica uspešno je završilo neki od programa obuke.
Centar za obuku vozača (Auto škola)
uvođenjem obrazovnih profila iz područja rada saobraćaj osnovan je i Centar za obuku vozača. U okviru auto škole izvodi se obuka za sticanje vozačke dozvole "A", "B", "C" i "D" kategorije. Pored obavezne obuke koja se izvodi sa učenicima saobraćajnih obrazovnih profila usluge obuke su dostupne i ostalim građanima.
Vanredni učenici
Pored redovnih učenika Tehničku školu pohađa i određeni broj vanrednih učenika (starijih od 17 godina, koji nisu završili srednju školu) i učenika koji kroz određene vidove prekvalifikacije i dokvalifikacije stiču potrebnu stručnu spremu i obrazovanje.
Virtuelna učionica (e-learning)
da bi olakšali našim učenicima dostupnost nastavnih materijala na školskom web site-u postavljena je virtuelna učionica. Na ovaj način učenici su u prilici da putem interneta preuzimaju sve potrebne nastavne materijale, zadatke za vežbanje i dodatne nastavne sadržaje. Ovakav, savremeni, pristup je potpuno besplatan za sve učenike,potrebno je samo da se registruju i dobiju svoje korisničko ime i lozinku.