^Na vrh strane
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Nastavnici Tehničke škole

 

 

Prezime i ime nastavnika

Predmet koji predaje

Videnović Gordana

srpski jezik i književnost

Videnović Branislava

srpski jezik i književnost

Stanković Slavica

srpski jezik i književnost

Božinović Dragana

srpski jezik i književnost

Jovanović Dragana

srpski jezik i književnost

Petrović Miroslav

srpski jezik i književnost

Prvulović Jasmina

engleski jezik

Momčilović Miodrag

engleski jezik

Nikolić Saša

engleski jezik

Petrović-Stanković Slobodanka

engleski jezik

Nikolov-Veljković Vesna 

sociologija sa pravima građana 

Damnjanović Snežana

građansko vaspitanje

Vidanović Dragan

geografija, građansko vaspitanje

Aranđelović Mirjana

ustav i prava građana, sociologija

Aranđelović Zorana

osnovi saobraćajne psihologije

Jaćimović Dragana

likovna umetnosti

Milenković Maja

muzička kultura

Jović Zorica

filozofija

Dinić Nikica

preduzetništvo, ekonomika i organizacija preduzeća

Babić Pantelija

istorija

Marić Branislav

fizičko vaspitanje

Dimitrijević Milan

fizičko vaspitanje

Janković Saša

fizičko vaspitanje

Petrović Vuk

fizičko vaspitanje

Stanojević Lidija

matematika

Miočević Radica

matematika

Nikolić Slavica

matematika

Marković Marija

matematika

Dujnović Darko

matematika

Lilić Jasmina

matematika

Milenović Živka 

programiranje

Stefanović Nataša

računarstvo i informatika

Conić Snežana

računarstvo i informatika, mašinska grupa predmeta

Kalinović Ivana

fizika

Petrović Dušica

fizika

Živanović Dejan

hemija

Đorđević Danijela

biologija

Vučković Divna

mašinska grupa predmeta

Petrović Zoran

mašinska grupa predmeta

Jelenković Vladislav

mašinska grupa predmeta

Mladenović Gorana

mašinska grupa predmeta

Radicović Rade

mašinska grupa predmeta

Brkić Srboljub

mašinska grupa predmeta

Đorđević Petrovka

mašinska grupa predmeta

Dačić Dejan

mašinska grupa predmeta

Arsić Miodrag

mašinska grupa predmeta

Pejović Dragan

elektro grupa predmeta

Panić Dragan

elektro grupa predmeta

Petrović Dragana

elektro grupa predmeta

Manojlović Dragan

elektro grupa predmeta

Nikolić Dejan

elektro grupa predmeta

Milić Dragan

elektro grupa predmeta

Kocić Milan

elektro grupa predmeta

Živkov Đokica

elektro grupa predmeta

Mladenović Danijela

elektro grupa predmeta

Adamović Snežana

elektro grupa predmeta

Mihajlović Biljana

elektro grupa predmeta

Milojević Srećko  elektro grupa predmeta
Vukić Nenad elektro grupa predmeta

Dobrilović Damir

saobraćajna grupa predmeta

Pujić Goran

saobraćajna grupa predmeta

Vučić Milan

praktična nastava - elektro

Lačković Aleksandar

praktična nastava - elektro

Nikolić  Dragan

praktična nastava - mašinstvo

Mladenović Nikola

praktična nastava - saobraćaj

Ćeferjanović Dragan

praktična nastava - saobraćaj

Živadinović Ivan

praktična nastava - mašinstvo

Mladenović Miljan

verska nastava

Radosavljević Predrag

filozofija, verska nastava

Đorđević Dejan

instruktor vožnje

Pavlović Srđan

instruktor vožnje

Cvetanović Sanja

instruktor vožnje

Stojanović Slađan

praktična nastava - elektro

Todorović Bojana

ekologija i zaštita životne sredine

Veličković Jelena

istorija