Informator o radu

Informator o radu

Informator o radu Tehničke škole u Zaječaru je sačinjen u skladu sa članom 39. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja („Službeni glasnik RS“ br. 120/04, 54/07, 104/09 i 36/10) i Uputstvom za izradu i objavljivanje informatora o radu državnog organa („Službeni glasnik RS“ broj 65/2010).

Informator je objavljen septembra 2019. godine, a poslednji put ažuriran januara 2020. godine.
Informator o radu dostupan je javnosti u elektronskom obliku.

 

  Format Pismo Datum ažuriranja
Informator o radu doc ćirilica latinica 14.10.2020. 
Informator o radu pdf ćirilica latinica  14.10.2020. 

 

 

Ne postoji štampana verzija Informatora. Zainteresovanom licu se na zahtev može dostaviti odštampani tekst poslednje verzije Informatora uz naknadu nužnih troškova štampanja.