^Na vrh strane
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Dokumenta za nastavnike

 

  Raspored časova za školsku 2017/2018. Datum ažuuriranja
Raspored časova koji važi od 01.09.2017 (v 1.5)  01.10.2017.
     
  Raspored časova za školsku 2016/2017.  
Raspored časova koji važi od 01.09.2016 (v 1.1)  
     

 

Raspored časova za školsku 2015/2016.

 

Raspored časova koji važi od 01.09.2015 (v 3.0)

   
 

 

Izrada školske dokumentacije

 

Stručno uputstvo o načinu izrade školske dokumentacije

Prezentacija o načinu izrade školske dokumentacije

   
 

 

Stručno usavršavanje nastavnika

 

Obrazac portfolio - predlog

Prilog 1. Lični plan stručnog usavršavanja

Prilog 2. Izveštaj o stručnom usavršavanju i napredovanju
Vrednovanje SU u ustanovi (pregled vrednovanja aktivnosti)
   

 

Globalno i operativno planiranje

 

Globalni plan rada za predmet

Operativni plan rada

Plan za postizanje ishoda
   
 

 

 

 

 

 

 

Zakonska i podzakonska akta za preuzimanje

 

Zakonska akta

 

Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja
(Službeni glasnik RS br. 88/2017.)

Zakon o srednjem obrazovanju i vaspitanju - prečišćeni tekst
(Službeni glasnik RS br. 55/2013. i 101/2017.)
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju
(Službeni glasnik RS br. 101/2017.)
Zakon o srednjem obrazovanju i vaspitanju - izvorni tekst
(Službeni glasnik RS br. 55/2013.)
Zakon o obrazovanju odraslih
(Službeni glasnik RS br. 55/2013.)
Zakon o dualnom obrazovanju
(Službeni glasnik RS br. 101/2017.)
 

 

Podzakonska akta

 

Pravilnik o ocenjivanju učenika u srednjem obrazovanju i vaspitanju (Službeni glasnik RS 82/2015.)

Pravilnik o pedagoškoj normi svih oblika obrazovno-vaspitnog rada nastavnika i stručnih saradnika u srednjoj školi
(Službeni glasnik RS - Prosvetni glasnik 1/1992, 23/1997. i 2/2000.)

Pravilnik o stručnom usavršavanju i sticanju zvanja nastavnika, vaspitača i stručnik saradnika
(Službeni glasnik RS 85/2013.)

Pravilnik o stručnom usavršavanju nastavnika, vaspitača i stručnik saradnika (Službeni glasnik RS 86/2015 i 3/2016.)
prečišćeni tekst, osnovni tekst (Sl. glasnik RS 86/2015) i tekst izmene pravilnika (Sl. glasnik RS 3/2016)
Pravilnik o program rada strucnih saradnika
(Službeni glasnik RS - Prosvetni glasnik 5/2012.)
Pravilnik o evidenciji u srednjoj školi prečišćen tekst sa obrascima
(Službeni glasnik RS br. 31/2006, 51/2006, 44/2013 i 55/2014.)
Pravilnik o programu opšte i umetničke mature (Službeni glasnik RS - Prosvetni glasnik 11/2017)
Pravilnik o programu stručne mature i završnog ispita (Službeni glasnik RS - Prosvetni glasnik 1/2018)
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

NAPOMENA: Fajlovi su u pdf formatu, za otvaranje fajlova ovog tipa morate na računaru imati instaliran Adobe Acrobat Reader ili neki program koji omogućava rad sa datotekama ovog tipa.