^Na vrh strane
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Dokumenta za nastavnike

 

  Raspored časova za školsku 2018/2019. Datum ažuriranja
Raspored časova koji važi od 09.01.2019 (v 1.4)  27.08.2018.
     
   
 

 

Izrada školske dokumentacije

 

Stručno uputstvo o načinu izrade školske dokumentacije

Prezentacija o načinu izrade školske dokumentacije

   
 

 

Stručno usavršavanje nastavnika

 

Obrazac portfolio - predlog

Prilog 1. Lični plan stručnog usavršavanja

Prilog 2. Izveštaj o stručnom usavršavanju i napredovanju
Vrednovanje SU u ustanovi (pregled vrednovanja aktivnosti)
   

 

Globalno i operativno planiranje

 

Globalni plan rada za predmet

Operativni plan prema ishodima učenja

Operativni plan rada

Plan za postizanje ishoda
   
 

 

 

 

 

 

 

Zakonska i podzakonska akta za preuzimanje

 

Zakonska akta

 

Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja
(Službeni glasnik RS br. 88/2017.)

Zakon o srednjem obrazovanju i vaspitanju - prečišćeni tekst
(Službeni glasnik RS br. 55/2013. i 101/2017.)
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju
(Službeni glasnik RS br. 101/2017.)
Zakon o srednjem obrazovanju i vaspitanju - izvorni tekst
(Službeni glasnik RS br. 55/2013.)
Zakon o obrazovanju odraslih
(Službeni glasnik RS br. 55/2013.)
Zakon o dualnom obrazovanju
(Službeni glasnik RS br. 101/2017.)
 

 

Podzakonska akta

 

Pravilnik o ocenjivanju učenika u srednjem obrazovanju i vaspitanju (Službeni glasnik RS 82/2015.)

Pravilnik o pedagoškoj normi svih oblika obrazovno-vaspitnog rada nastavnika i stručnih saradnika u srednjoj školi
(Službeni glasnik RS - Prosvetni glasnik 1/1992, 23/1997. i 2/2000.)

Pravilnik o stručnom usavršavanju i sticanju zvanja nastavnika, vaspitača i stručnik saradnika (Službeni glasnik RS 81/2017 i 48/2018)

Pravilnik o program rada strucnih saradnika
(Službeni glasnik RS - Prosvetni glasnik 5/2012.)
Pravilnik o evidenciji u srednjoj školi prečišćen tekst sa obrascima
(Službeni glasnik RS br. 31/2006, 51/2006, 44/2013, 55/2014, 73/2016, 48/2018 i 82/2018.)
Pravilnik o programu opšte i umetničke mature (Službeni glasnik RS - Prosvetni glasnik 11/2017)
Pravilnik o programu stručne mature i završnog ispita (Službeni glasnik RS - Prosvetni glasnik 1/2018)
 Pravilnik o standardima kvaliteta rada ustanove (Sl. Glasnik RS - Prosvetni glasnik br. 14/2018)
 Pravilnik o vrednovanju kvaliteta rada ustanova (Sl. Glasnik RS br. 72/09 i 52/11)
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

NAPOMENA: Fajlovi su u pdf formatu, za otvaranje fajlova ovog tipa morate na računaru imati instaliran Adobe Acrobat Reader ili neki program koji omogućava rad sa datotekama ovog tipa.