^Na vrh strane
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Nastavni planovi i programi

Nastavni planovi i programi pravilnici za preuzimanje

 

Opšteobrazovni predmeti

 

Pravilnik o izmenama Pravilnika o nastavnom planu i programu obrazovanja i vaspitanja za zajedničke predmete u stručnim i umetničkim školama (Službeni glasnik RS - Prosvetni glasnik br. 11/2013.)

Pravilnik o izmenama Pravilnika o nastavnom planu i programu obrazovanja i vaspitanja za zajedničke predmete u stručnim i umetničkim školama (Službeni glasnik RS - Prosvetni glasnik br. 14/2013.)

Pravilnik o izmenama Pravilnika o nastavnom planu i programu obrazovanja i vaspitanja za zajedničke predmete u stručnim i umetničkim školama (Službeni glasnik RS - Prosvetni glasnik br. 03/2015.)

Pravilnik o izmenama Pravilnika o nastavnom planu i programu obrazovanja i vaspitanja za zajedničke predmete u stručnim i umetničkim školama (Službeni glasnik RS - Prosvetni glasnik br. 11/2016.) - verska nastava

Pravilnik o izmenama Pravilnika o nastavnom planu i programu obrazovanja i vaspitanja za zajedničke predmete u stručnim i umetničkim školama (Službeni glasnik RS - Prosvetni glasnik br. 11/2016.) - računarstvo i informatika

   
 

 

Elektrotehnika

 

Pravilnik o izmeni pravilnika o nastavnom planu i programu za sticanje obrazovanja u trogodišnjem i četvorogodišnjem trajanju u stručnoj školi za područje rada elektrotehnika (Službeni glasnik RS - Prosvetni glasnik 3/2013.)

Pravilnik o izmeni pravilnika o nastavnom planu i programu za sticanje obrazovanja u trogodišnjem i četvorogodišnjem trajanju u stručnoj školi za područje rada elektrotehnika (Službeni glasnik RS - Prosvetni glasnik 14/2013.)

Pravilnik o nastavnom planu i programu ogleda za obrazovni profil elektrotehničar informacionih tehnologija - ogled (Službeni glasnik RS - Prosvetni glasnik 4/2012.) 
Nastavni plan i program za obrazovni profil elektrotehničar za elektroniku na vozilima - opšteobrazovni i I razred stručni predmeti (Službeni glasnik RS - Prosvetni glasnik 10/2014.) 
Nastavni plan i program za obrazovni profil elektrotehničar za elektroniku na vozilima - stručni predmeti (Službeni glasnik RS - Prosvetni glasnik 08/2015.)
 Nastavni plan i program za obrazovni profil tehničar mehatronike (Službeni glasnik RS - Prosvetni glasnik 10/2014.) 
   

 

 

 

 

 

 

 

Saobraćaj

 

Pravilnik o izmeni pravilnika o nastavnom planu i programu za sticanje obrazovanja u trogodišnjem i četvorogodišnjem trajanju u stručnoj školi za područje rada saobraćaj (Službeni glasnik RS - Prosvetni glasnik 10/2013.)

Pravilnik o izmeni pravilnika o nastavnom planu i programu za sticanje obrazovanja u trogodišnjem i četvorogodišnjem trajanju u stručnoj školi za područje rada saobraćaj (Službeni glasnik RS - Prosvetni glasnik 11/2013.) 
Pravilnik o izmeni pravilnika o nastavnom planu i programu za sticanje obrazovanja u trogodišnjem i četvorogodišnjem trajanju u stručnoj školi za područje rada saobraćaj (Službeni glasnik RS - Prosvetni glasnik 14/2013.) 

 

 

 

 

 

 

 

Mašinstvo i obrada metala

 

Pravilnik o izmeni pravilnika o nastavnom planu i programu za sticanje obrazovanja u trogodišnjem i četvorogodišnjem trajanju u stručnoj školi za područje rada mašinstvo i obrada metala (Službeni glasnik RS - Prosvetni glasnik 9/2013.)

Pravilnik o izmeni pravilnika o nastavnom planu i programu za sticanje obrazovanja u trogodišnjem i četvorogodišnjem trajanju u stručnoj školi za područje rada mašinstvo i obrada metala (Službeni glasnik RS - Prosvetni glasnik 11/2013.)
Pravilnik o izmeni pravilnika o nastavnom planu i programu za sticanje obrazovanja u trogodišnjem i četvorogodišnjem trajanju u stručnoj školi za područje rada mašinstvo i obrada metala (Službeni glasnik RS - Prosvetni glasnik 14/2013.)
   

 

 

 

 

 

 

Lične usluge

 

Pravilnik o izmeni pravilnika o nastavnom planu i programu za sticanje obrazovanja u trogodišnjem i četvorogodišnjem trajanju u stručnoj školi za područje rada ostalo lične usluge (Službeni glasnik RS - Prosvetni glasnik 7/2013.)

Pravilnik o izmeni pravilnika o nastavnom planu i programu za sticanje obrazovanja u trogodišnjem i četvorogodišnjem trajanju u stručnoj školi za područje rada ostalo - lične usluge (Službeni glasnik RS - Prosvetni glasnik 11/2013.)
Pravilnik o izmeni pravilnika o nastavnom planu i programu za sticanje obrazovanja u trogodišnjem i četvorogodišnjem trajanju u stručnoj školi za područje rada ostalo - lične usluge (Službeni glasnik RS - Prosvetni glasnik 14/2013.)
   

 

 

 

Specijalističko obrazovanje (elektrotehnika)

 

Elektroenergetičar mreža i postrojenja (Službeni glasnik RS - Prosvetni glasnik 4/1997)

Elektroenergetičar za električne instalacije (Službeni glasnik RS - Prosvetni glasnik 4/1997)
   

 

 

 

 

 

 


 

 

NAPOMENA: Fajlovi su u pdf formatu, za otvaranje fajlova ovog tipa morate na računaru imati instaliran Adobe Acrobat Reader ili neki program koji omogućava rad sa datotekama ovog tipa.