^Na vrh strane
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Raspored polaganja

Maturski i završni ispiti školske 2017/2018.g. (junski ispitni rok)

Potrebna dokumenta za prijavljivanje maturskih i završnih ispita

1. Prijava za polaganje maturskog - završnog ispita (kod razrednog starešine)
2. Zapisnik o polaganju maturskog - završnog ispita (kod razrednog starešine)
3. Svedočanstva iz 1., 2., 3. i 4. razreda (za maturski ispit) - 1., 2. i 3. razreda (za završni ispit)
4. Izvod iz matične knjige rođenih

 

Raspored polaganja maturskih i završnih ispita
junski ispitni rok školske 2017/18. g.

Završni ispiti

01.06.2018. (petak) u 14.10 sati - Uručivanje svedočanstava

01.06.2018. (petak) od 14.10 č. - Prijavljivanje učenika za polaganje završnih ispita (u sekretarjatu škole) 

01.06.2018. (petak) u 13.00 sati - Izvlačenje teme (zadatka) za završni ispit, ako do tada nisu dobili zadatak za završni ispit

04. i 05.06.2018. - Izrada praktičnog zadatka za završni ispit 

06.06.2018. (sreda) do 11.00 sati - Predaja pisanog dela zadatka za završni ispit razrednom starešini ili ispitivaču

07.06.2018. (četvrtak) u 8.00 sati - Usmena odbrana zadatka završnog ispita

15.06.2018. (petak) u 13.00 sati - Svečano uručivanje diploma učenicima u svečanoj sali Muzičke škole.

Usmena odbrana zadatka završnog ispita
07.06.2018. (četvrtak) u 8č -vozač motornih vozila

 

Maturski ispit

01.06.2018. (petak) u 14.10 sati - Uručivanje svedočanstava

01.06.2018. (petak) od 14.10 č. - Prijavljivanje učenika za polaganje maturskih ispita (u sekretarjatu škole) 

05.06.2018. (utorak) do 13.15 sati - Predaja maturskog praktičnog rada predmetnom nastavniku

15.06.2018. (petak) u 13.00 sati - Svečano uručivanje diploma učenicima u svečanoj sali Muzičke škole.

 

Zajednički deo maturskog ispita

04.06.2018. (ponedeljak) u 13.15 č. - srpski jezik i književnost - izrada pismog maturskog zadatka

 

Posebni deo maturskog ispita
(izborni predmet, test za proveru stručno-teorijskih znanja i maturski praktičan rad)

 

M-41 - mašinski tehničar za kompjutersko konstruisanje
Izborni predmet
05.06.2018. (utorak) u 14.10č. - mašinski elementi
     
Maturski praktičan rad
08.06.2018. (četvrtak) u 08č. - modeliranje mašinskih elemenata i konstrukcija
 
E-41 - elektrotehničar računara
Izborni predmet
05.06.2018. (utorak) u 8.00č. - matematika
06.06.2018. (sreda) u 14.10č. - računari
     
Maturski praktičan rad
07.06.2018. (četvrtak) u 13.20č. - osnove automatskog upravljanja
08.06.2018. (petak) u 14.10č. - računari
 
E-42 - elektrotehničar za elektroniku na vozilima
Test za proveru stručno-teorijskih znanja
05.06.2018. (utorak) u 10.00č. učionica br. 19
 
Maturski praktičan rad
06. do 08.06.2018. - po posebnom rasporedu
 
E-43 -tehničar mehatronike
Test za proveru stručno-teorijskih znanja
05.06.2018. (utorak) u 10.00č. - učionica br. 23
   
Maturski praktičan rad
06. do 08.06.2018. - po posebnom rasporedu
 
E-44 -elektrotehničar informacionih tehnologija - ogled
Test za proveru stručno-teorijskih znanja
07.06.2018. (četvrtak) u 10.00č. - učionica br. 19
   
Maturski praktičan rad
08. i 11.06.2018. - po posebnom rasporedu
 
S-41 - tehničar drumskog saobraćaja
Izborni predmet
05.06.2018. (utorak) u 08.50č. - špedicija
06.06.2018. (sreda) u 12.30č. - garaže, servisi i parkirališta
   
Maturski praktičan rad
07.06.2018. (četvrtak) u 12.30č. - motori i motorna vozila
08.06.2018. (petak) u 12.30č. - bezbednost saobraćaja