^Na vrh strane
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Elektrotehničar informacionih tehnologija - ogled

 

Informacije o obrazovnom profilu

Šifra u Konkursu: ZAZA SD 4E40S

Naziv obrazovnog profila: elektrotehničar za informacione tehnologije - ogled

Područje rada: elektrotehnika

Trajanje: 4 godine

Broj učenika koji se upisuje: 24

 

Elektrotehničar informacionih tehnologija je ogledni obrazovni profil koji je u srednje škole uveden školske 2012/2013. godine. Novi obrazovni profil je razvijen kao odgovor na potrebe savremenog društva čije se funkcionisanje, ni u kom domenu ne može zamisliti bez kontinuirane i intenzivne primene informacionih i komunikacionih tehnologija.
Osnovni cilj obrazovanja učenika u obrazovnom profilu Elektrotehničar informacionih tehnologija - ogled, je sticanje znanja i veština koja će im omogućiti rad u industriji informacionih tehnologija.
Nastava se odvija u malim grupama (odeljenje ima 24 učenika), u savremenim i posebno opremljenim laboratorijama i kabinetima. 

U toku četvorogodišnjeg školovanja učenici stiču znanja o:

 • karakteristikama i funkcijama računarskog hardvera,
 • funkcijama, instaliranju i konfigurisanju operativnog sistema i dodatnog softvera,
 • o komunikacionim tehnologijama, računarskim mrežama i pasivnoj i aktivnoj mrežnoj opremi,
 • Internet tehnologijama, protokolima i korisničkim servisima,
 • kreativnom i funkcionalnom planiranju i izradi veb stranica,
 • kreativnom i funkcionalnom planiranju i izradi veb aplikacija,
 • objavljivanju veb sajtova i aplikacija na veb serveru,
 • konceptu objektno-orijentisanog programiranja,
 • projektovanju informacionih sistema,
 • kreiranju i korišćenju baza podataka, strukturi elektronskih poslovnih sistema i oblicima elektronskog poslovanja,
 • sigurnosti informacionih sistema, prevenciji i detekciji napada,
 • izradi i načinu korišćenja tehničke dokumentacije
 •  primeni osnovnih principa komunikacije i organizacije u preduzeću.

 Po završenom školovanju učenici će biti osposobljeni za:

 • instalaciju i održavanje operativnog sistema računara,
 • izradu desktop aplikacija,
 • kreiranje i razvijanje baza podataka,
 • izradu statičkih i dinamičkih veb prezentacija i veb aplikacija i njihovo implementiranje,
 • kreiranje, održavanje, ažuriranje sadržaja i proveru sigurnosti platformi za internet servise,
 • održavanje i proveru sigurnosti informacionih sistema.

Ovaj obrazovni profil omogućava sticanje znanja i veština koja učenicima, nakon završetka srednje škole, omogućavaju rad u softverskoj industriji. Takođe, učenici će imati odličnu osnovu i predznanje ukoliko se odluče za nastavak školovanja na strukovnim ili akademskim studijama.

 

 
PREGLED PREDMETA SA NEDELJNIM FONDOM ČASOVA 

 

  Opšte obrazovni predmet

1. razred

2. razred

3. razred

4. razred

1

Srpski jezik i književnost

3

3

3

3

2

Strani jezik

2

2

2

2

3

Fizičko vaspitanje

2

2

2 2

4

Matematika

4

4

3

3

5

Računarstvo i informatika

2

 

 

 

6

Fizika

2

 

 

 

7

Istorija 2      

8

Geografija 1      

9

Hemija 2      

10

Umetnost   1    

11

Sociologija sa pravima građana     1  

12

Etika     1  

 

  Obavezni stručni predmeti

1. razred

2. razred

3. razred

4. razred

13

Osnove elektrotehnike 5 3    

14

Računarska grafika i multimedija 2      

15

Programiranje 2 4 4 3

16

Aplikativni programi   2    

17

Elektronika   4    

18

Računarski hardver   2    

19

Veb dizajn   2    

20

Veb programiranje     3 3

21

Operativni sistemi     2  

22

Računarske mreže i komunikacije     3  

23

Informacioni sistemi i baze podataka     5  

24

Internet tehnologije i servisi       3
25 Zaštita informacionih sistema       3
26 Elektronsko poslovanje       3
27 Tehnička dokumentacija       2
28 Preduzetništvo       2
29 Praktična nastava 2 2 + 60 (blok) 60 (blok) 90 (blok)

 

Izborni predmet

1. razred

2. razred

3. razred

4. razred

30 Građansko vaspitanje / verska nastava 1 1 1 1
31 Izborni predmet prema programu ogleda     2 2

UKUPNO

32

32

32

32

 

 

  Izborni predmet prema programu ogleda

1. razred

2. razred

3. razred

4. razred

1

Poslovne komunikacije     2  

2

Primenjena elektronika     2  

3

Softverski multimedijalni alati     2  

4

Upravljanje projektima       2

5

Baze podataka       2

6

Računari u sistemima upravljanja       2

7

Biologija     2  

8

Likovna kultura     1  

9

Muzička umetnost     1  

10

Algebra sa analitičkom geometrijom     2  

11

Jednačine, diferencijalni i integralni račun       2

12

Sociologija       2
13 Filozofija       2
14 Fizika       2