Računarska grafika i multimedija
(RGiMM)

Računarska grafika i multimedija za prvi razred obrazovnog profila elektrotehničar računara.