Primena računara u elektrotehnici
(PR)

Primena računara u elektrotehnici za II razred obrazovnog profila elektrotehničar računara.