Teret u saobraćajui mehanizacija pretovara
(TuSMP)

Teret u saobraćajui mehanizacija pretovara za treći razred obrazovnog profila tehničar drumskog saobraćaja.