Garaže servise i parkirališta
(GSiP)

Garaže servise i parkirališta za četvrti razred obrazovnog profila tehničar drumskog saobraćaja.