Ekonomika predužeća
(EkPr)

Ekonomika predužeća za četvrti razred obrazovnog profila elektrotehničar računara.