Praktična nastava 2
(Prn_vmv)

Praktična nastava za drugi razred obrazovnog profila vozač motornih vozila.