Praktična nastava 1
(Prn1_vmv)

Praktična nastava za prvi razred obrazovnog profila vozač motornih vozila.