Softverski alati
(Sa)

Softverski alati za drugi razred obrazovnog profila elektrotehničar računara.