OTO motori
(OTO)

OTO motori za drugi razred obrazovnog profila elektrotehničar za elektroniku na vozilima.