Špedicija
(ŠpD)

Špedicija za četvrti razred obrazovnog profila tehničar drumskog saobraćaja.